inloggen  |  aanmelden

Nijmegen realiseert warmtenetwerk, gevoed door afvalverwerker

Gepubliceerd op: 1 November 2013

Netwerkbedrijf Alliander en gemeente Nijmegen werken aan de aanleg van een warmtenet, gevoed door afvalwerkingsbedrijf ARN in Weurt. De restwarmte van de afvalverwerker wordt straks gebruikt om woningen in twee woonwijken te verwarmen. De werkzaamheden zijn in volle gang.

Bij de verbranding van afval in de centrale in Weurt komt veel warmte vrij die nu nog nutteloos verdwijnt. Het komt deels via de schoorsteen in de lucht terecht en stroomt deels met het koelwater de Waal in. Deze warmte wordt straks via een gesloten leidingensysteem getransporteerd naar de woonwijken. Daardoor gaan de woningen tot 70 procent minder CO2 uitstoten in vergelijking met gangbare verwarming middels HR-gasketels. Daarmee is het een bijzonder milieuvriendelijke energievoorziening. Met de aanleg van het warmtenet maakt Nijmegen een belangrijke stap in de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. De stad was eerst van plan om een hybride warmtenet aan te leggen. Dit systeem leidt tot nog minder CO2 uitstoot, maar is aanmerkelijk duurder. Omdat er geen marktpartijen zijn te vinden die onder de huidige economische omstandigheden willen investeren in een dergelijk systeem, zal het warmtenet waarschijnlijk op de traditionele manier worden uitgevoerd. 

Een greep uit ons leveranciersregister


ABOS b.v. is een gespecialiseerde organisatie, die in de afgelopen jaren zeer veel know-how en expertise...

Struyk Verwo Infra is in Nederland marktleider in publieke bestrating. In beton en...

PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...