inloggen  |  aanmelden

Nieuwe samenwerkingsovereenkomst Hart van de Heuvelrug

Gepubliceerd op: 17 Maart 2015

De colleges van de provincie Utrecht en de gemeenten Zeist en Soest hebben ingestemd met de nieuwe samenwerkingsovereenkomsten voor Hart van de Heuvelrug en Park Vliegbasis Soesterberg. De colleges leggen de overeenkomsten nu ter besluitvorming voor aan de Provinciale Staten en gemeenteraden.

Hart van de Heuvelrug is gestart in 2004 vanuit een samenwerking tussen 17 partijen die een gezamenlijke ambitie hadden: 26 projecten realiseren in het Hart van de Heuvelrug waardoor de rood-groen balans verbeterde. Rode projecten moesten geld opleveren voor de realisatie van natuur.
 
De afgelopen drie jaar is hard gewerkt aan de herijking van het Programma. Er is gekeken naar de verschillende projecten en of die wellicht anders uitgevoerd zouden moeten worden dan 10 jaar geleden is bedacht. Er is gezocht naar nieuwe oplossingen om de veranderde ambities een plaats te kunnen geven. En er is gezocht naar een manier waarop de partners de resterende projecten van het programma kunnen realiseren. Er zijn nu nieuwe afspraken gemaakt over de samenwerking en de voorwaarden.
 
Het afgelopen jaar hebben de drie partijen intensief overleg gevoerd over de uitwerking van deze basis in een tweetal samenwerkingsovereenkomsten. De nieuwe afspraken geven invulling aan het Afsprakenkader en leggen een beter fundament onder de samenwerking. De drie partners kijken er naar uit gezamenlijk de schouders te zetten onder om, samen met andere partijen, de laatste projecten uit het programma te realiseren. Meer informatie is te vinden op http://www.hartvandeheuvelrug.nl/.

Een greep uit ons leveranciersregister


Tensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...

Binnen en buiten Europa hebben wij reeds honderden parken mogen voorzien van kleur...

Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...