inloggen  |  aanmelden

Nieuwe rekenmethode voor sterkte wegdek

Gepubliceerd op: 11 Oktober 2011

Thies Groenheide introduceert een nieuwe methode voor het berekenen van de vrachtwagenschadefactor. Deze factor is van belang voor het bepalen van de sterkte van een weg. De nieuwe rekenmethode toont uiterst nauwkeurig hoe sterk een weg moet worden. Te lichte of te sterke wegen leidden tot nog toe vaak tot onnodige aanleg- en onderhoudskosten.

 

Een weg die te licht is geconstrueerd, kost meer geld aan extra onderhoud. Een weg die te sterk is geconstrueerd, heeft te veel gekost. De nieuwe berekening van de vrachtwagenschadefactor maakt gebruik van aslastmetingen en niet meer van de algemene regel die tot nu toe gold. Aslastmetingen worden al jaren uitgevoerd door provincies en Rijkwaterstaat. De berekening koppelt de meetgegevens aan voertuigcategorieën en rekent die om naar een vrachtwagenschadefactor. Door het toepassen van de nieuwe berekeningsmethode is de levensduur beter voorspelbaar. Dat leidt weer tot efficiënter gebruik van de beschikbare middelen. Zo is het onderhoud van een goed berekende en aangelegde weg veel beter te plannen en zullen er minder onverwachte reparaties nodig zijn, met alle omleidingen en files van dien. Zowel de wegbeheerder als de weggebruiker heeft er dus profijt van.


Een greep uit ons leveranciersregister


​Duport Lubricare B.V. is de Nederlandse importeur van PANOLIN smeermiddelen en Cardev oliefiltratie producten ...

MIDLAND is een dynamisch en onafhankelijk bouwkundig inspectie- en expertisebureau op het gebied van ...

Tensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...