inloggen  |  aanmelden

Nieuwe regels maken aanpassing afvalstraten nodig

Gepubliceerd op: 16 April 2013

Door het aanscherpen van de regels voor het scheiden en verwerken van huishoudelijk afval, zullen veel gemeenten hun afvalstraten drastisch moeten aanpassen. Vanwege uitbreiding van de voorscheiding moeten afvalstraten nu ingericht zijn voor maar liefst 18 verschillende afvalstromen.

 

Per 1 januari 2013 geldt de regel dat gemeentelijke milieustraten moeten beschikken over deskundige verwerkingsfaciliteiten voor 18 verschillende afvalstromen. Een meerderheid van de gemeenten is daar met wat kleine aanpassingen klaar voor. Bij ruim een derde van de gemeenten zijn drastische ingrepen nodig om aan de nieuwe eisen te voldoen. Vooral op het verwerken van nieuwe afvalstromen als harde kunststoffen zijn veel gemeenten niet voorbereid. In de meest ideale situatie moeten de milieustraten voorzien zijn van 18 aparte bakken om alle stromen voor te kunnen scheiden. Is dat niet het geval, dan moeten ze het restafval aanbieden voor nascheiding bij gespecialiseerde bedrijven. Gemeenten die nog nauwelijks aan voorscheiding doen en hun restafval ook niet voor nascheiding aanbieden, 37% van het totale aantal gemeenten, moeten of de afvoerroute voor restafval aanpassen, of de inrichting van de milieustraat fors wijzigen. Dat is niet altijd eenvoudig. Sommige milieustraten kampen met ruimteproblemen, anderen hebben contracten lopen met scheidingsbedrijven die niet over de vereiste faciliteiten beschikken om de extra stromen na te scheiden. Om deze gemeenten tegemoet te komen, geldt er een overgangsregeling.


In 2015 moet minimaal 65% van het huishoudelijk afval worden gerecycled. Uit onderzoek blijkt dat twee derde van de gemeenten in hun milieustraat al over 60% of meer van de vereiste gescheiden afvalstromen beschikt.

 

Bron: gemeente.nu


Een greep uit ons leveranciersregisterFides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...

Den Ouden Groep is een internationaal en servicegericht familiebedrijf met ca. 200 medewerkers...