inloggen  |  aanmelden

Nieuwbouw woningen concentreren in steden

Gepubliceerd op: 11 Augustus 2011

De provincie Zuid Holland wil afspraken maken met gemeenten in het Groene Hart, de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee om te komen tot een vermindering van het aantal nieuw te bouwen woningen.

Ook gaat de provincie Zuid Holland overleg met gemeenten in het stedelijk gebied om slechte woningen in een hoger tempo te vernieuwen en te verbeteren. Voor heel Zuid-Holland wil de provincie komen tot de bouw van meer woningen voor alleenstaanden en eenouderhuishoudens, aangezien 90% van de groei uit dit type woningen bestaat.

Dat staat in de Woonvisie 2011-2020 van de provincie Zuid-Holland die Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld. De Woonvisie geeft aan hoe vraag en aanbod van het woningbestand in Zuid-Holland zich de komende jaren ontwikkelen en hoe de provincie daarover afspraken wil maken met de regio’s en gemeenten. Provincies zijn eindverantwoordelijk voor de programmering van de woningbouw.

Uit onderzoek blijkt dat ook Zuid-Holland op termijn met bevolkingsdaling te maken krijgt (na 2030). In het Groene Hart, Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard daalt de bevolking nu al. Als gevolg daarvan is er volgens de jongste prognoses de komende 10 jaar slechts behoefte aan 8.600 woningen in deze regio’s; op de tekentafels liggen evenwel plannen klaar om in totaal 20.000 woningen te bouwen.

“Door afspraken te maken over vermindering van het aantal nieuw te bouwen woningen willen we toekomstige leegstand voorkomen. Zo proberen we de leefbaarheid in het buitengebied op peil te houden”, zegt gedeputeerde Liesbeth Spies van Ruimtelijke Ontwikkeling. “Bovendien verlangt de huidige economische situatie een realistischer programmering. Door de volumes naar beneden bij te stellen, ontstaat er schaarste. Op die manier kunnen gemeenten hun projecten uiteindelijk makkelijker realiseren. Sommige regio’s zoals de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zijn al begonnen om het aantal geplande woningen te reduceren."

Uitgangspunt voor de provincie blijft dat nieuwbouw overwegend in de stedelijke gebieden zal plaatsvinden. De behoefte aan nieuwe woningen in het stedelijk gebied, de Zuidvleugel, is de komende 10 jaar becijferd op ongeveer 115.000.

Wat in de Zuid-Hollandse steden sterk achterblijft is de vervanging van met name sociale huurwoningen door nieuwbouw. Dat zouden er de komende tien jaar circa 60.000 moeten zijn, maar dat aantal zal niet worden gehaald.

Veel corporaties hebben als gevolg van de crisis sterk ingezet op renovatie en minder op sloop. De provincie verwacht dat daardoor in het stedelijk gebied meer kwalitatief slechte sociale woningen overblijven dan eerder was voorzien. De Woonvisie zal nog worden voorgelegd aan Provinciale Staten voor definitieve vaststelling.


Een greep uit ons leveranciersregister


Roelofs is een modern familiebedrijf met een ruim 59-jarige staat van dienst in...

Binnen en buiten Europa hebben wij reeds honderden parken mogen voorzien van kleur...

TBS SOEST bv levert producten voor weg- en waterbouw. Wij produceren afwateringsproducten...