inloggen  |  aanmelden

Nieuw IVA-systeem moet Haagse tunnels veiliger maken

Gepubliceerd op: 14 Januari 2016

Eind december kreeg Vialis groen licht om in de Hubertustunnel en later in het jaar de Koningstunnel in Den Haag het intelligente video analyse (IVA) systeem te vervangen en te upgraden. Dit moet de veiligheid in de tunnel vergroten en de doorstroming rond de stad Den Haag waarborgen.

De verkeersdrukte in Den Haag neemt toe. Door de ligging aan zee heeft Den Haag geen mogelijkheid het verkeer rondom de stad te leiden, waardoor al het verkeer door de stad moet. De wegtunnels Hubertustunnel en Koningstunnel vormen daarbij belangrijke schakels. De Hubertustunnel is het laatste deel van de Noordelijke Randweg (N440) in de Haagse regio. Deze randweg is de verbinding tussen de A4 (bij Leidschendam) en Scheveningen. De Koningstunnel is een verkeerstunnel in het centrum van Den Haag.
 
De verkeersveiligheid in de Hubertustunnel en Koningstunnel is zeer belangrijk. Door bediening en bewaking wordt dit geborgd. Intelligente video analyse (IVA), oftewel het met kunstmatige intelligentie analyseren van camerabeelden op vooraf ingestelde gebeurtenissen, is hierbij een hulpmiddel. De gemeente Den Haag schreef in 2015 een Europese aanbesteding uit voor het leveren, installeren en voor zeven jaar beheren en onderhouden van een dergelijk intelligent systeem. Vialis heeft met het voorstel de economisch meest voordelige oplossing geboden. Eind 2015 ontving Vialis de officiële opdracht.
 
Het doel van het IVA systeem is om snel en betrouwbaar afwijkende gebeurtenissen te signaleren, zodat de tunneloperators hier adequaat op kunnen reageren. Voorbeelden zijn het detecteren van filevorming, stilstaande voertuigen en voetgangers maar ook rookontwikkeling kan door het systeem gedetecteerd worden. Zonder continue handmatig alle camerabeelden te hoeven controleren, wordt de tunneloperator geattendeerd op gevaarlijke situaties in de tunnelbuis om hier acties aan te verbinden. 

Een greep uit ons leveranciersregister


Tensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...

PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...

​Duport Lubricare B.V. is de Nederlandse importeur van PANOLIN smeermiddelen en Cardev oliefiltratie producten ...