inloggen  |  aanmelden

Nieuw hulpmiddel in strijd tegen overlast openbare ruimte

Gepubliceerd op: 5 Juli 2012

Er is een nieuw model dat overlastproblemen op straat in kaart brengt en helpt bij het bestrijden ervan. Het model is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Het wordt nu uitgetest in meerdere gemeenten.

 

Het Informatie Analyse Actie-model (IAA-model) gaat uit van een stapsgewijze procedure bij het definiëren en uitwerken van problemen in de wijken, waarbij zowel de overheid als de burgers zelf een belangrijke rol spelen. Het model brengt de problemen in kaart en maakt het mogelijk om de overlast te categoriseren en te analyseren. Zo kan men tot slot komen tot een gericht plan van aanpak om de problemen te bestrijden in de vorm van maatregelen of andere acties. Het model is opgebouwd uit vijf fases, van de voorbereiding, de informatiefase en de analyse van de verzamelde informatie, tot de fase waarin actie wordt ondernomen en een evaluatie volgt.

 

Het model houdt nadrukkelijk rekening met de beleving van de overlast. Zo kunnen burgers en overheid andere ideeën hebben over wat als overlast wordt beschouwd. Het is dan ook de bedoeling dat burgers en overheid elkaar met dit middel beter leren begrijpen.

 

Bron: gemeente.nu


Een greep uit ons leveranciersregisterFides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...

De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervaring en innovatie op het gebied van afwateringstechniek...