inloggen  |  aanmelden

NedMagazijn | Uw informatie krachtig gebundeld en digitaal ontsloten

Gepubliceerd op: 28 April 2016

Door de veranderende verwachtingen in de samenleving ten aanzien van de digitale dienstverlening van de overheid én door een andere informatiepositie van inwoners en ondernemers, neemt het belang van een goede informatiehuishouding alleen maar toe. Een gegevensmagazijn, waarin basis- en kernregistraties ‘opnieuw’ worden opgebouwd zodat er onderlinge relaties worden gelegd, draagt hier zeker aan bij. 

Met 13 overheidsbasisregistraties en een toenemend aantal kern- en sectorale registraties ontstaat de behoefte aan efficiënt gebruik van gegevens. Door te kiezen voor één centraal punt om de afnemers aan te sluiten op deze registraties wordt een ‘spaghetti’ aan aansluitingen voorkomen en dus de beheerkosten gereduceerd.

De afgelopen jaren is de overheid druk geweest met de opbouw van diverse basis- en kernregistraties. Dit heeft veel tijd, inspanning en geld gekost maar kwalitatief goede data is nu volop beschikbaar. Alleen nog niet in onderlinge samenhang. Door het slim verbinden van data die nu beschikbaar is, stijgt de informatiewaarde van deze ‘ruwe’ data aanmerkelijk en wordt de informatie maximaal benut. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld de combinatie van:
  • Zorg-, GBA- en BAG-data om het zorgaanbod beter af te stemmen op de vraag of
  • Kadaster data, BGT data en digitaal beeldmateriaal om onrechtmatig gebruik van gemeentegronden op te sporen. 
NedMagazijn van NedGraphics B.V. stelt de gebruiker in staat om uit diverse basis- en kerngegevens, de ‘ruwe’ data dus,  informatieproducten samen te stellen die op het gebruik toegerust zijn en ook correct, volledig en actueel zijn. Op deze wijze ontstaat bruikbare informatie die vanuit één centraal punt doorgeleverd kan worden naar diverse afnemers; collega’s, burgers en ondernemers. Daar zit de grootste winst! In de informatiesamenleving waar informatie een bron voor vernieuwing en een strategisch middel voor dienstverlening is,  moet informatie immers 24/7 digitaal beschikbaar zijn. Hierdoor zijn burgers en bedrijven maar ook eigen medewerkers en ketenpartners in staat de juiste beslissingen te nemen, gebaseerd op de beschikbare informatie.   

Daarnaast heeft NedMagazijn de volgende voordelen:
  • NedMagazijn kan naast administratieve gegevens veel geografische gegevens bevatten waardoor informatie op de kaart eenvoudig gepresenteerd kan worden. Door de locatie als uitgangspunt te nemen, wordt informatie veel toegankelijker doordat ruimtelijke relaties zichtbaar worden op een kaart. NedMagazijn kent een modulaire opzet. De  implementatie van NedMagazijn kan dus exact afgestemd worden  op de veranderende behoeften van een overheidsorganisatie.
  • Organisaties kunnen om verschillende redenen voor de Cloud kiezen, NedMagazijn is hier geschikt voor. De Cloud levert een aantal voordelen op die aantrekkelijk kunnen zijn.. De eigen ICT-organisatie hoeft bijvoorbeeld niet elke keer voor updates te zorgen of de beveiliging te regelen via virusscanners of firewalls. De kosten voor beheer en onderhoud kunnen voor organisaties en bedrijven dus aanzienlijk worden gereduceerd.
  • Overheden moeten met minder middelen steeds meer doen. Steeds meer overheden weken daarom intensief samen in Shared Service Centers (SSC’s) waarin o.a. ICT is ondergebracht. NedMagazijn is zodanig gebouwd dat meerdere organisaties gebruik kunnen maken van dezelfde NedMagazijn (multi-tenant) en is dus ook prima geschikt voor samenwerkingsverbanden.

Een greep uit ons leveranciersregister


Binnen en buiten Europa hebben wij reeds honderden parken mogen voorzien van kleur...

MIDLAND is een dynamisch en onafhankelijk bouwkundig inspectie- en expertisebureau op het gebied van ...

ABOS b.v. is een gespecialiseerde organisatie, die in de afgelopen jaren zeer veel know-how en expertise...