inloggen  |  aanmelden

WION: kwaliteit kabels- en leidingeninformatie op de agenda

Gepubliceerd op: 6 December 2016

Sinds 2008 is de WION van kracht. Deze wet stelt eisen aan de kwaliteit van liggingsgegevens van Kabels- en Leidingen. In dit artikel gaan we in op die kwaliteitseisen en de risico’s die daaraan verbonden zijn voor netbeheerders.

Kwaliteit
Kwaliteit van informatie wordt vaak uitgedrukt in:
  • volledigheid (is dit alles of is er meer ?)
  • actualiteit (van welke datum geeft de informatie de situatie weer ?)
  • nauwkeurigheid (spreek voor zich, vaak uitgedrukt in plus of min ... cm) 
Een doorsnede door alle Kabels- en Leidingenregistraties van Nederland levert globaal het volgende resultaat op:Volledigheid
Categorie 1 valt onder volledigheid.  Onbekendheid van de aanwezigheid ontslaat de netbeheerder niet van de wettelijke kwaliteitsverplichtingen: elke netbeheerder moet beschikken over een volledige registratie.
De wet voorziet in een meldplicht voor kabels of leidingen die bij graafwerkzaamheden worden aangetroffen, maar die niet op de aangeleverde kaarten voorkomen. Indien zo’n kabel of leiding niet alsnog geclaimd wordt door een netbeheerder, rust op de gemeente de wettelijke verplichting hem als ’Weesleiding’ te registreren. Bij een volgende graafmelding wordt deze Weesleiding dan door de gemeente meegeleverd aan de grondroerder.
Zonder actieve recherche van netbeheerders verdwijnt categorie 1 dus nooit.
 
Actualiteit
Categorie 2, 3 en 4 kunnen het gevolg zijn van een achterstand in de bijhouding van een Kabels- en Leidingenregistratie. Dat kan buiten medeweten van de netbeheerder gebeurd zijn: een kabel kan bijvoorbeeld ’een beetje’ verplaatst zijn. In de praktijk manifesteert dit voorbeeld zich als ’onnauwkeurigheid’.
 
Nauwkeurigheid
De nauwkeurigheid in categorie 2, 3 en 4 is het gevolg van de wijze van inmeten en vooral: de tijd die daarvoor genomen is. De WION-norm van ± 1 meter geldt voor alle kabels en leidingen van alle netbeheerders. Dus ook voor relatief goedkope kabeltjes en ook voor hele oude buizen; de wet maakt daarin geen onderscheid.
 
De rechter spreekt
Het gerechtshof van Amsterdam heeft recent in hoger beroep voor het eerst een grondroerder in het gelijk gesteld die zich beriep op het kwaliteitscriterium in de WION.
Wat was er gebeurd ?
De grondroerder had, ondanks zorgvuldig graven, een middenspanningskabel van Liander beschadigd. Hij had twee proefsleuven gegraven, de kabel op de juiste plek aangetroffen en was er op basis van de tekeningen van uit gaan dat de kabel in een recht lijn gelegd was. Dat bleek helaas niet zo te zijn: de kabel maakte een lus en week zodoende meer dan 1 meter af van de geleverde tekening. Liander werd in het ongelijk gesteld.
 
Grondroerders wisten al dat de kwaliteit van Kabels- en Leidingeninformatie een oorzaak van graafschade kan zijn. Ze weten nu ook dat ze zich, mits ze zorgvuldig tewerk gegaan zijn, voor de rechter op dit kwaliteitscriterium kunnen beroepen.
 
Als netbeheerder doet u er daarom verstandig aan de kwaliteit van uw net(ten) zodanig in beeld te brengen dat u uw risico’s kunt inschatten. Temeer omdat ook huisaansluitingen gefaseerd verplicht zullen worden. NedGraphics houdt zich als geen ander bezig met de kwaliteit van geografische registraties.
 
U kunt het vonnis hier nalezen:
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI%3ANL%3AGHAMS%3A2016%3A3860
 

Een greep uit ons leveranciersregister


PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...


Tensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...