inloggen  |  aanmelden

Gemeente helpt de micro-netbeheerder

Gepubliceerd op: 15 Februari 2018

'Drie jaar gelden heb ik mijn huis voorzien van een aardwarmteinstallatie, samen met een aantal buren. We hebben een gemeenschappelijke pomp in een gebouwtje aan de overkant van de straat. 

Mijn leidingen van en naar de pomp lopen dus onder de openbare weg door. Sinds de installatie in gebruik is, heeft de gemeente twee keer het asfalt opengebroken. Beide keren zijn mijn leidingen beschadigd en hebben we ze op eigen kosten moeten repareren. Ik heb mij in de problematiek verdiept: volgens de wet ben ik netbeheerder en moet ik zelf maatregelen nemen om zulke schades te voorkomen (en, ook niet onbelangrijk: om anderen niet in gevaar te brengen). De gemeente is echter niet bereid om mijn 2 buizen vast te leggen in haar leidingensysteem en ze door te leveren aan het KLIC. Daar heb ik begrip voor, maar: waar kan ik dan wel terecht voor een oplossing? Zo’n reparatie kost me elke keer 1.300 euro. De laatste keer begon de gemeente ook nog over vertragingsschade omdat de weg langer opengebroken moest blijven …’

Micro-netten
We kennen allemaal ondergrondse netten voor nutsvoorzieningen die in de wet benoemd zijn, zoals gas, water, elektriciteit en riolering. Naast die ’institutionele’ netten wemelt het in de Nederlandse bodem van kabels en leidingen voor privé of kleinzakelijk gebruik die geheel of gedeeltelijk in openbare ruimte liggen. Denk aan glasvezelverbindingen tussen school- en bedrijfsgebouwen, elektriciteitskabels en waterleidingen ten behoeve van bijvoorbeeld spoel- en schoonmaakwerkzaamheden. Het voorbeeld van de aardwarmteinstallatie hierboven is nu nog bijzonder, maar de energietransitie zal voor een enorme toename gaan zorgen van kabels en leidingen die vaak op particulier initiatief worden aangelegd. Vooral het tempo waarin de energietransitie zich zal gaan voltrekken kan zorgen voor een wildgroei van deze ’micro-netten’, met correcte registratie van liggingsgegevens als sluitpost. Uiteindelijk is niemand daarbij gebaat; de micro-netbeheerder zelf niet, de gemeente niet, de samenleving niet en grondroerders ook niet.
 
NedWibon
NedGraphics levert met NedWibon een nieuw ontwikkeld, modern portaal waarmee netbeheerders hun kabels- en leidingeninformatie snel en comfortabel aan KLIC WIN kunnen leveren. NedWibon sluit naadloos aan op alle gangbare beheersystemen. U bepaalt zelf hoe vaak en wanneer uw gegevens naar het Kadaster moeten worden verzonden; NedWibon handelt dit volautomatisch af. U wordt keurig geïnformeerd over graafmeldingen die uw belang raken en alle aan grondroerders geleverde informatie wordt automatisch gearchiveerd. In de ingebouwde overzichtskaart ziet u altijd welke informatie daadwerkelijk bij het Kadaster staat en waar nieuwe/lopende/afgehandelde graafmeldingen spelen. Bovendien hebt u direct toegang tot uw KLIC WIN archief.
 
NedWibon voor micro-netbeheerders
Laast but not least: gemeenten die voor NedWibon kiezen, mogen micro-netbeheerders binnen hun grondgebied tegen zeer geringe kosten laten meeliften. Met NedWibon komt dus ook informatie over hun micro-netten bij grondroerders terecht. Bovendien hebt u als gemeente overzicht over deze micro-netten. Zo kunt u tempo maken met de energietransitie.
 
Meer informatie: www.nedgraphics.nl

Een greep uit ons leveranciersregister


PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...


​Duport Lubricare B.V. is de Nederlandse importeur van PANOLIN smeermiddelen en Cardev oliefiltratie producten ...