inloggen  |  aanmelden

Motiveringsplicht voor Zuid-Holland bij buitendijks bouwen

Gepubliceerd op: 10 September 2012

In Zuid-Holland geldt binnenkort een motiveringsplicht voor gemeenten die buitendijks willen gaan bouwen. De gemeenten moeten verantwoording afleggen aan de gemeenteraad over de risico’s die burgers lopen in buitendijkse gebieden en over de maatregelen om die ze nemen om de risico’s te beperken.

De provincie heeft de motiveringsplicht bij buitendijks bouwen vastgesteld in het structuurplan en opgenomen in de verordening Ruimte. Zuid-Holland wil dat gemeenten hierover bewuster nadenken. Op dit moment wonen in Zuid-Holland 60.000 mensen buitendijks, in veertig gemeenten. De gebieden liggen vooral aan de grote rivieren en de meeste bebouwing staat in Rotterdam - het hele havengebied ligt buitendijks - en Dordrecht. Naar verwachting groeit het aantal buitendijkse inwoners binnen vijftig jaar tot 100.000, meldt de provincie.

Om gemeenten te helpen het risiconiveau inzichtelijk te maken, heeft Zuid-Holland de Risico Applicatie Buitendijks ontwikkeld. Met deze webtoepassing van de provincie kan men inzichtelijk maken wat de kans is op overstroming en hoeveel slachtoffers en economische schade dat kan kosten. Men kan daarbij zelf verschillende variabelen invullen. Bijvoorbeeld hoe hoog ze de wijk boven NAP willen bouwen en welke evacuatiemaatregelen ze nemen. Maar ook of ze het risico op overstroming eens in de 2000 jaar of eens in de 10.0000 aanvaardbaar vinden. Daarmee is ook de verantwoordelijkheid in geval van een overstroming duidelijker.

Bron: Binnenlands Bestuur


Een greep uit ons leveranciersregister


Roelofs is een modern familiebedrijf met een ruim 59-jarige staat van dienst in...

Tensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...

TBS SOEST bv levert producten voor weg- en waterbouw. Wij produceren afwateringsproducten...