inloggen  |  aanmelden

Mook en Middelaar en Heumen sluiten convenant

Gepubliceerd op: 22 Januari 2015

De gemeenten Mook en Middelaar en Heumen werken sinds een jaar samen op het terrein van de openbare ruimte en het sociale domein. Om de samenwerking te bekrachtigen willen de beide colleges een convenant afsluiten. De beide gemeenten willen zelfstandige gemeenten blijven. Daarvoor is samenwerking essentieel.

Voor het sociale domein hebben de gemeenten gezamenlijk de opgave opgepakt om de toegang voor inwoners  tot ondersteuning en zorg, werk en inkomen  effectief en efficiënt te organiseren. Ze zijn samen opgetrokken bij de beleidsvoorbereiding van en de besluitvorming over de nieuwe taken die met de decentralisatie op de gemeente afkomen. Er is gekozen voor een gelijke structuur met  per gemeente een eigen lokale toegang en de mogelijkheid tot het delen van voorzieningen, infrastructuur en faciliteiten voor de uitvoering van die nieuwe taken. De samenwerking wordt praktisch vorm gegeven.
 
Wat betreft de samenwerking op het terrein van de openbare ruimte zien de gemeenten Mook en Middelaar en Heumen mogelijkheden zowel voor de binnen- als buitendiensten, om gezamenlijk de kwaliteit te versterken, de kwetsbaarheid te verminderen en mogelijk ook de kosten te beheersen.
 
Uit de verkenning naar de vorm van de samenwerking tussen de gemeenten Mook en Middelaar en Heumen is naar voren gekomen dat er behoefte is aan een slagvaardige samenwerking, mede gezien de snelle ontwikkelingen in de gemeentelijke samenwerkingen. De gemeenten Mook en Middelaar en Heumen zien dan ook de meeste voordelen in het afsluiten van een convenant. Via dit convenant en de mede op grond daarvan te sluiten overeenkomsten kunnen op een praktische manier voordelen worden verzilverd zonder omvangrijke investeringen of bureaucratie.
 
Met het convenant bestendigen de gemeenten de samenwerking voor de toekomst. De gemeenten zetten in op een actieve en continue groei van de samenwerking, daar waar voordelen zijn te behalen op het gebied van kwaliteit, kwetsbaarheid en kostenreductie. In de raadsvergaderingen van 12  en 26 februari 2015 wordt door de beide raden besloten over het voorgelegde convenant.

Een greep uit ons leveranciersregister


MIDLAND is een dynamisch en onafhankelijk bouwkundig inspectie- en expertisebureau op het gebied van ...

Struyk Verwo Infra is in Nederland marktleider in publieke bestrating. In beton en...

PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...