inloggen  |  aanmelden

Moerdijk ongerust over toename vervoer gevaarlijke stoffen

Gepubliceerd op: 10 April 2013

Moerdijk maakt zich zorgen over de toename van het treintransport met gevaarlijke stoffen door de gemeente. De kans op ongevallen neemt toe en de gemeente wordt beperkt in haar bouwplannen in de spoorzone.

 

Het wetsvoorstel Basisnet Spoor ligt momenteel ter beoordeling bij de Eerste Kamer. Deze wet beoogt de veiligheid in spoorzones beter te regelen. Moerdijk ziet echter nog niets van dat alles. Het transport van gevaarlijke stoffen – met name chloor – over het traject Roosendaal-Dordrecht neemt alleen maar toe. Dat komt allemaal door de kern Zevenbergen heen. De gemeente vindt dat de veiligheid daardoor juist afneemt. De gevaren van ontsnappende chloorwolken zijn groot. In een commissievergadering noemde gemeenteraadslid Thomas Zwiers van de VVD het gevaar zelfs groter dan dat van een ongeval bij een chemisch bedrijf op een industrieterrein. Moerdijk is daar al eerder pijnlijk mee geconfronteerd. Moerdijk heeft eerder een voorstel gedaan voor de aanleg van de zogenaamde Robellijn. Een aparte goederenlijn die wordt omgeleid langs Roosendaal, Bergen op Zoom, Oudenbosch en Zevenbergen. Dat idee is vanwege de hoge kosten van de tafel geveegd.

 

Bewoners binnen de spoorzone worden binnenkort nader geïnformeerd over de risico's en consequenties van de nieuwe wet. De gemeente wil voor die tijd opnieuw in gesprek met het ministerie van Infrastructuur en Milieu over het wetsvoorstel Basisnet Spoor. Naast de aspecten van veiligheid heeft het Basisnet Spoor ook consequenties voor het bouwen in de spoorzone. Uit onderzoek is volgens de gemeente gebleken dat de consequenties voor Moerdijk groter zijn dan door het ministerie van Infrastructuur en Milieu in kaart zijn gebracht.

 

Bron: bndestem.nl


Een greep uit ons leveranciersregister​Duport Lubricare B.V. is de Nederlandse importeur van PANOLIN smeermiddelen en Cardev oliefiltratie producten ...

De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervaring en innovatie op het gebied van afwateringstechniek...