inloggen  |  aanmelden

Minister wil centrale opslag voor gegevens ondergrond

Gepubliceerd op: 15 Januari 2014

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) wil dat informatie over activiteiten in de Nederlandse ondergrond beter worden vastgelegd. Overheden moeten daarom gegevens over de ondergrond centraal registreren in een basisregistratie ondergrond (BRO). De minister heeft hiervoor een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer gestuurd.
 

Bedrijven en burgers moeten krijgen gratis toegang tot de geregistreerde gegevens. Dit zorgt voor lagere onderzoekskosten, helpt bij het opstellen van ruimtelijke plannen en bespaart overlast en kosten bij uitvoering van werkzaamheden. Informatie over de ondergrond van Nederland is volgens de minister nu nog te versnipperd.
 
De basisregistratie bouwt voort op de bestaande landelijke systemen. Dit zijn Data en Informatie Nederlandse Ondergrond van de Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, en het Bodem Informatie Systeem van Alterra. De registratie zal zorgen dat gegevens vollediger zijn, sneller beschikbaar en eenvoudiger te gebruiken. Het beheer ervan is met het oog op de benodigde expertise in handen van TNO.
 
De basisregistratie ondergrond wordt de komende jaren stapsgewijs ingevuld. Er wordt gestart met gegevens over sonderingen, grondwater en mijnbouw. Deze informatie is onder meer van belang bij het plannen en uitvoeren van bouwprojecten, het verzorgen van drinkwatervoorziening en het winnen van natuurlijke hulpbronnen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zal daarbij samen met andere overheden en belanghebbende partijen optrekken. Naar verwachting wordt de BRO vanaf 2016 gevuld met gegevens.

Bron: Rijksoverheid.nl
 

Een greep uit ons leveranciersregister


TBS SOEST bv levert producten voor weg- en waterbouw. Wij produceren afwateringsproducten...


MIDLAND is een dynamisch en onafhankelijk bouwkundig inspectie- en expertisebureau op het gebied van ...