inloggen  |  aanmelden

Milieuwinst door inzet alternatieve grondstoffen

Gepubliceerd op: 26 Oktober 2015

In de productie en toepassing van betonnen bestrating valt milieuwinst te behalen door de inzet van secundaire (hergebruikte) toeslagmaterialen. Al jaren is Struyk Verwo Infra voortrekker bij vervanging van primaire grondstoffen door secundaire toeslagmaterialen. Bij het onderzoek naar en de keuze van geschikte materialen hanteert zij duidelijke criteria:

  • Aan de kwaliteit van het eindproduct mag niet worden getornd
  • Geen verhoging van het cementgehalte
  • Geen nadelige gevolgen tijdens het tweede leven als betongranulaat
  • Voldoen aan de milieuwetgeving
  • Uitsluiting van gezondheidsrisico’s
Deze secundaire toeslagmaterialen worden ingezet:

Recycling concept 'Cycle for Concrete'
In nauw samenspel met opdrachtgevers, verwerkers en zusterpartijen heeft Struyk Verwo Infra het recycling concept ‘Cycle for Concrete’ (C4C) ontwikkeld. Betonnen bestratingsmaterialen worden aan het einde van hun levensduur retour gehaald en als hoogwaardige grondstof verwerkt in nieuwe terug te leveren betonnen bestratingsproducten. Minimaal 75% van het grind in de nieuwe stenen of tegels wordt hierbij vervangen. Van al het ingeleverde schoon betonpuin wordt door Struyk Verwo Infra en haar CRH-zuster-bedrijven 100% hoogwaardig hergebruikt. Wij helpen op deze wijze ook onze opdrachtgevers invulling te geven aan doelstellingen voor hergebruik afval.
 
Download de folder C4C
 
AEC-granulaat
AEC- granulaat is een geschikt gemaakt restproduct afkomstig uit Afval Energie Centrales. Struyk Verwo Infra heeft hiertoe o.a. een samenwerkingsovereenkomst met het Amsterdamse Energie-Bedrijf (AEB). Deze samenwerking past feilloos in de Green Deal 'Verduurzaming nuttige toepassing AEC-bodemas', gesloten tussen de Rijksoverheid en Nederlandse afvalenergiecentrales.

Kalkkorrels
Voor de hoogwaardige inzet van kalkkorrels, als vervanging van primair zand, heeft Struyk Verwo Infra een langdurige samenwerking gesloten met de gezamenlijke drinkwaterproductiebedrijven. Kalkkorrels zijn een bijproduct afkomstig uit drinkwaterzuiveringsinstallaties. Bij het zuiveren van drinkwater wordt dit onthard. Zandkorrels worden geïnjecteerd in het water, waar de kalk zich in laagjes rondom die korrel vormt. Het resultaat zijn spijkerharde kalkkorrels met een diameter tot 2mm. Deze zijn ideaal als zandvervanger te gebruiken.

Spoorballast
Spoorballast is een geschikt materiaal om zowel zand als grind te vervangen. Het is een grof hard graniet dat periodiek wordt vervangen bij de spoorwegen. Het materiaal wordt verwijderd en vervolgens gezuiverd en gebroken bij een gespecialiseerde verwerker.

Hoogwaardig hergebruik naar hoger planniveau
Door alle inspanningen van Struyk Verwo Infra om de beschikbaarheid van geschikte secundaire toeslagmaterialen te vergroten, is zij in staat geweest het percentage primaire grondstoffen in haar betonnen bestratingsproducten sterk te reduceren. Door het steeds uitbreiden van de mogelijkheden en een vergrootte beschikbaarheid van materialen zal het vervangingspercentage van primaire materialen in de komende jaren verder groeien. Struyk Verwo Infra speelt bovendien een zeer actieve rol in het Betonketen-overleg. Doel is om met alle ketenpartners de betonketen duurzaam te sluiten en het hoogwaardig hergebruik systematisch op een steeds hoger planniveau te krijgen. 

Een greep uit ons leveranciersregister


PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...


Roelofs is een modern familiebedrijf met een ruim 59-jarige staat van dienst in...