inloggen  |  aanmelden

Meer Nederlanders gebruiken minder water

Gepubliceerd op: 29 Maart 2016

Nederlanders gebruikten in 2012 gezamenlijk 20 miljoen m³ minder leidingwater dan in 2008. En dat terwijl de bevolking juist groeide in dezelfde periode. Dat blijkt uit het eerste CBS-onderzoek van de waterstromen in de Nederlandse economie ooit. Vooral waterbesparende maatregelen hebben bijgedragen aan de afname van het watergebruik.

Gebruikten we in 2008 met zijn allen nog 1095 miljoen m³ water, in 2012 was dat nog maar 1070 m³. Een opvallende daling, gezien het feit dat er juist mee gebruikers zijn bij gekomen. Het watergebruik van huishoudens liep volgens het CBS terug van 788 miljoen m³ naar 783 m³. Een besparing van ongeveer 47 m³ per inwoner per jaar. Huishoudens zijn verantwoordelijk voor driekwart van het totale watergebruik in Nederland. Bedrijven en instanties zijn in vier jaar tijd 17 miljoen m³ minder gaan gebruiken, ze tapten in 2012 nog 289 miljoen m³ leidingwater. Deze groep draagt dus behoorlijk meer bij aan de afname dan de huishoudens. Al deze gegevens komen naar voren een recent onderzoek van CBS waarin alle waterstromen binnen de Nederlandse economie in kaart zijn gebracht. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Tot nu toe zijn alleen de gegevens van 2008 tot en met 2012 voorhanden.
 
Het zijn vooral de zuinige wasmachines, de spaardouchekoppen en andere waterbesparende apparaten en maatregelen die verantwoordelijk zijn voor de afname in het watergebruik. De grootverbruikers van water in Nederland zijn met name de veehouderij, sport en recreatie. Na gebruik komt het overgrote deel van het leidingwater als afvalwater in het riool terecht waarna het gezuiverd wordt en in het oppervlaktewater wordt geloosd. 

Een greep uit ons leveranciersregister


Tensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...

Binnen en buiten Europa hebben wij reeds honderden parken mogen voorzien van kleur...