inloggen  |  aanmelden

Meer invloed steden op Europees beleid

Gepubliceerd op: 31 Mei 2016

EU-ministers voor stedelijk beleid hebben in Amsterdam het Pact van Amsterdam aangenomen. Hierin staat dat Europese steden een steviger vinger in de pap krijgen bij Europese regelgeving, toegang tot fondsen en kennisuitwisseling. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar de Europese Agenda Stad. Deze agenda bevat 12 prioritaire thema's, die voor de ontwikkeling van stedelijke gebieden essentieel zijn.

De uitwerking van deze thema's en de formulering van verbetervoorstellen voor bestaand EU-beleid heeft plaats door partnerschappen tussen stedelijke regio’s, de Europese commissie, lidstaten, EU-instellingen en andere betrokkenen zoals stedelijke organisaties. Deze voorstellen zullen bij de aanpassing van bestaand EU-beleid worden betrokken. Inmiddels zijn vier partnerschappen actief.
 
Steden maken zowel wereldwijd als in de afzonderlijke lidstaten steeds meer het verschil. Menselijk kapitaal, ondernemerschap en economische groei concentreren zich in toenemende mate in stedelijke gebieden. Ditzelfde geldt voor vraagstukken op het vlak van leefbaarheid. Steden raken steeds intensiever met elkaar verbonden en tegelijkertijd, zeker internationaal, scherper met elkaar in concurrentie. Dit leidt niet alleen tot toenemende verschillen tussen regio's. Het dwingt ook steeds nadrukkelijker tot innovatie. Ook de EU dient daarom in te spelen op en ruimte te bieden aan de ontwikkeling van stedelijke gebieden.
 
De vastgestelde prioritaire thema's zijn van vitaal belang voor het realiseren van duurzame en inclusieve groei. In de eerste fase worden thema's als luchtkwaliteit, armoede, migranten en vluchtelingen, huisvesting, lokale werkgelegenheid, circulaire economie, klimaat en mobiliteit aangepakt. Nieuw is ook dat de prioritaire thema's van de Europese Agenda Stad worden uitgewerkt in partnerschappen. In een partnerschap werken steeds 5 Europese stedelijke regio's, 5 lidstaten, de Europese Commissie, Europese instellingen samen met andere betrokkenen - waaronder stedelijke organisaties - aan themagerichte voorstellen voor verbetering van bestaand EU-beleid. In het Pact van Amsterdam is vastgelegd dat de uitkomsten van die partnerschappen worden betrokken bij de verbetering van bestaande EU-regelgeving, toegang tot fondsen en kennisontwikkeling en -uitwisseling.
 
De aanpak en uitvoering van de Europese Agenda Stad wordt gesteund door alle lidstaten, de Europese Commissie, het Europees Parlement, het Comité van de Regio's, het Europees Economisch en Sociaal Comité, de Europese Investeringsbank, de burgemeesters van Europese hoofdsteden en vele andere instellingen en stedelijke koepels en organisaties. Hiermee is voor de steden, de lidstaten en de EU een belangrijke mijlpaal bereikt. Tegelijkertijd zullen alle betrokkenen de komende periode gezamenlijk nog een stevige inspanning moeten leveren om burgers hier ook de vruchten van te laten plukken.

Bron: Rijksoverheid.nl

Een greep uit ons leveranciersregister


TBS SOEST bv levert producten voor weg- en waterbouw. Wij produceren afwateringsproducten...

Den Ouden Groep is een internationaal en servicegericht familiebedrijf met ca. 200 medewerkers...

Binnen en buiten Europa hebben wij reeds honderden parken mogen voorzien van kleur...