inloggen  |  aanmelden

Meer gemeenten willen vuurwerk aan banden leggen

Gepubliceerd op: 14 Juli 2014

Een aantal Nederlandse gemeenten overweegt om met oud en nieuw het afsteken van vuurwerk aan banden te leggen. Zo zijn ze van plan om vuurwerkvrije zones in te stellen. Dat bleek tijdens een overleg van de grote gemeenten in Nederland. Welke gemeenten dat zijn, is nog niet duidelijk.
 

Hilversum was gastheer van het 'landelijk overleg vuurwerk' afgelopen week. Uit dat overleg bleek dat meerdere gemeenten van plan zijn om hun vuurwerkbeleid strenger te maken. Ze willen daarmee de overlast beperken, maar ook ongevallen en materiële schade voorkomen. Hilversum zelf loopt daarbij voorop. In die gemeente zal het centrum tijdens de komende jaarwisseling geheel 'vuurwerkvrij' zijn. De politie gaat boetes uitdelen aan burgers die zich niet aan de nieuwe regel houden. Uiteindelijk wil burgemeester Broertjes van Hilversum de hele gemeente vuurwerkvrij maken, zo liet hij dit voorjaar weten. Burgemeester Broertjes gaf aan dat hij het jammer vindt dat de Tweede Kamer vorige week besloot om de vuurwerkverkoop te handhaven op drie dagen. Eerder stelde het kabinet voor om die termijn terug te brengen naar twee dagen, maar daar zag de Kamer niets in. Wel wordt de periode waarin vuurwerk mag worden afgestoken, flink teruggebracht. In plaats van om 10 uur 's ochtends op oudejaarsdag, wordt dat 18.00 uur.
 
Tijdens de bijeenkomst werd tevens besloten om in september het gesprek aan te gaan met Europese vuurwerkexperts, om de mogelijkheden te bezien van het gelijktrekken van de Europese regelgeving op vuurwerkgebied. Gemeenten die serieus aan het werk willen met het aan banden leggen van vuurwerk besloten om meer samen te gaan optrekken in hun maatregelen en meer voorlichting te geven over de gevaren van illegaal vuurwerk.
 
Bron: binnenlandsbestuur.nl
 

Een greep uit ons leveranciersregister


Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...

​Duport Lubricare B.V. is de Nederlandse importeur van PANOLIN smeermiddelen en Cardev oliefiltratie producten ...

Tensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...