inloggen  |  aanmelden

Meer duidelijkheid over gemeentelijke kosten bij bouwplannen

Gepubliceerd op: 9 Februari 2017

Wie op eigen grond een woning of een bedrijfspand bouwt of verbouwt, betaalt in veel gevallen niet alleen leges aan de gemeente. Vaak brengt de gemeente ook een bedrag in rekening voor de aanleg van openbare voorzieningen. Minister Schultz heeft bepaald hoeveel gemeenten bij een bouwproject of verbouwing maximaal mogen rekenen voor de kosten van voorbereiding en toezicht op de aanleg van zulke openbare voorzieningen.
 

De vaststelling van het maximumbedrag voor voorbereiding en toezicht op de aanleg van openbare voorzieningen geeft gemeenten en bouwers sneller en beter duidelijkheid over de gemeentelijke kosten bij bouwplannen. De ministeriële regeling Plankosten Exploitatieplan 2017 begin februari in de Staatscourant gepubliceerd en treedt op 1 april 2017 in werking.
 
Nauw overleg
De ministeriële regeling Plankosten is opgesteld in nauw overleg met organisaties van ontwikkelaars, bouwers en gemeenten. De regeling geeft hen veel duidelijkheid, zodat ontwikkelaars en bouwers vooraf beter in kunnen schatten welk bedrag zij aan de gemeente schuldig zijn. Voor gemeenten wordt het gemakkelijker om de plankosten te berekenen.
 
Snellere verstrekking vergunningen
Bij de regeling is een rekenmodel gevoegd waarmee gemeenten door het invullen van een aantal eenvoudige vragen de plankosten kunnen berekenen. Het resultaat is dat vergunningen sneller kunnen worden afgegeven en dat bouwers en ontwikkelaars sneller aan de slag kunnen. Dat is een steun in de rug voor de bouwsector, nu de bouw overal weer aantrekt.
 
Voorlichtingsbijeenkomsten
De ministeriële regeling Plankosten en het bijbehorende rekenmodel zijn beschikbaar via rijksoverheid.nl. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) organiseren samen een aantal voorlichtingsbijeenkomsten voor medewerkers van gemeenten die met de regeling zaan de slag zullen gaan. Zij ontvangen daarvoor een uitnodiging vanuit de VNG en de Vereniging van Grondbedrijven.
 

Een greep uit ons leveranciersregister


Roelofs is een modern familiebedrijf met een ruim 59-jarige staat van dienst in...

Den Ouden Groep is een internationaal en servicegericht familiebedrijf met ca. 200 medewerkers...

MIDLAND is een dynamisch en onafhankelijk bouwkundig inspectie- en expertisebureau op het gebied van ...