inloggen  |  aanmelden

Meer concurrentiekracht voor rijk, Randstad en Eindhoven

Gepubliceerd op: 14 Juni 2016

De ministers Schultz (I en M), Kamp (EZ) en Plasterk (BZ), de bestuurders en de economic boards van de Randstad en Brainport Eindhoven hebben de intentieverklaring 'Ruimtelijk-Economische Ontwikkel Strategie (REOS) Noordelijke Randstad, Zuidelijke Randstad en Brainport Eindhoven' getekend. De partijen willen met de ruimtelijke inrichting van ons land de concurrentiekracht versterken.

De ondertekenaars zijn het met elkaar eens dat de internationale concurrentiekracht erom vraagt om de (beleids)inzet te focussen op een beperkt aantal toplocaties. Het gaat daarbij om locaties met een mix van kantoren, kennisinstellingen en clusters van hoogwaardige technologie en innovatie. Die toplocaties moeten goed bereikbaar zijn zoals bijv. Brainport Eindhoven, de haven van Rotterdam, de luchthaven Schiphol, Utrecht Science Park en de Internationale Zone Den Haag. Vooral voor de bereikbaarheid binnen de stedelijke regio's ligt hier een grote opgave. Waar de verbindingen tussen de steden veelal op orde zijn kan het voor- en natransport (`first and last mile') in de stedelijke regio nog sterk verbeterd worden.
 
Verder hebben de partijen afgesproken om vooral rondom grote stations ruimtelijke ontwikkelingen zoals de bouw van woningen, kantoren en voorzieningen te intensiveren. Ook dat draagt bij aan het vergroten van de productiviteit van de steden. Bedrijven zijn productiever omdat ze gevestigd zijn in de nabijheid van andere bedrijven, afnemers en gespecialiseerde toeleveranciers en omdat de afzetmarkt groot is. Bovendien bieden stedelijke agglomeraties een omvangrijke arbeidsmarkt met veel hoogopgeleiden en een gevarieerd aanbod aan voorzieningen.
 
In de intentieverklaring hebben de partijen de hoofdlijnen van de ruimtelijke economische ontwikkelstrategie vastgelegd. Zij gaan deze de komende periode verder uitwerken in een uitvoeringsagenda die medio 2017 meer duidelijkheid moet geven hoe de opgaven rondom de verschillende toplocaties gezamenlijk worden opgepakt. In die uitvoeringsagenda worden onder anderen initiatieven voor zogeheten living labs opgenomen waarin op kleine schaal experimenten worden uitgevoerd bijvoorbeeld om nieuwe vervoersconcepten voor stedelijke bereikbaarheid te ontwikkelen.

Een greep uit ons leveranciersregister


Binnen en buiten Europa hebben wij reeds honderden parken mogen voorzien van kleur...

Struyk Verwo Infra is in Nederland marktleider in publieke bestrating. In beton en...

PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...