inloggen  |  aanmelden

Meedenken en -doen aan duurzaamheidskeurmerk parkeerbranche

Gepubliceerd op: 28 Februari 2013

De Dutch Green Building Council roept gemeenten op om deel te nemen aan een verduurzamingsslag voor parkeergarages. Onlangs zijn partijen aan het denken geslagen over het ontwikkelen van een BREEAM-NL duurzaamheidsnorm voor parkeergarages. Van gemeenten wordt nu gevraagd nieuw te bouwen en recent opgeleverde parkeergarages te laten toetsen op de nieuwe duurzaamheidsnormen.

 

Producenten, exploitanten, adviseurs en gemeenten zijn hard bezig om nog voor de zomer de normen op te stellen voor een nieuw BREEAM-NL duurzaamheidslabel voor parkeergarages. Net als bij woningen en utiliteitsgebouwen zou ook de parkeerbranche over een duurzaamheidskeurmerk moeten beschikken, zo vinden de deelnemers. Daarmee kunnen ze aantoonbaar duurzame projecten afleveren en ook bestaande garages van een keurmerk voorzien. Om de normen en spelregels van een dergelijk keurmerk in de praktijk te kunnen toetsen, is de organisatie achter BREEAM-NL – de Dutch Green Building Council – op zoek naar gemeenten die recent opgeleverde of nieuw te bouwen parkeergarages willen laten controleren aan de hand van de opgestelde aandachtspunten. Ook wordt van hen gevraagd mee te denken in de verdere uitwerking van het keurmerk.

 

Op 18 juni wordt de Inspiratiedag Parkeren gehouden. Op deze dag willen de deelnemende partijen in het duurzaamheidskeurmerk voor parkeergarages de betaversie van de nieuwe BREEAM-NL normen presenteren. Het gaat dus niet om een compleet nieuwe norm voor parkeergarages, maar om een toegevoegde functie aan de bestaande BREEAM-NL schema’s voor bestaande bouw en nieuwbouw. Vanaf september wil de organisatie de eerste pilots gaan uitrollen. Als alles naar wens loopt, kan de officiële lancering dan al in november van dit jaar plaats vinden.


Een greep uit ons leveranciersregister


ABOS b.v. is een gespecialiseerde organisatie, die in de afgelopen jaren zeer veel know-how en expertise...


Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...