inloggen  |  aanmelden

Markt zelf verantwoordelijk voor toetsing bouwwerken

Gepubliceerd op: 17 Juli 2014

De bouwsector krijgt een grotere eigen verantwoordelijkheid als het gaat om het leveren van kwaliteit. Gemeenten gaan zich langzaam maar zeker terugtrekken uit het toezicht op de bouwvoorschriften, om te beginnen bij de bouw en verbouw van ‘eenvoudige bouwwerken’. Dat schreef minister Blok onlangs in een brief aan de Tweede Kamer.
 

Minister Blok informeerde de Tweede Kamer over de uitwerking van de plannen om over te gaan naar een systeem van private kwaliteitsborging in de bouw. De bedoeling is dat dit systeem al snel van kracht wordt. Mogelijk al in 2016, maar de minister gaf daarover nog geen uitsluitsel in de brief. . Private instanties gaan vanaf die tijd de bouw- en verbouwplannen van woningen, kleine flats en eenvoudige bedrijfsgebouwen toetsen op de voorschriften in het Bouwbesluit. Ook zal het toezicht tijdens de bouw zelf in handen van marktpartijen komen. Bouw- en Woningtoezicht behoudt alleen nog een handhavende taak. Onder de term eenvoudige bouwwerken, de eerste categorie waarop het nieuwe systeem van toepassing zal zijn, valt zo’n 80% van alle bouwwerken in Nederland. Na verloop van tijd zullen ook bibliotheken, gemeentehuizen en hoge flats onder de het nieuwe regime vallen. Wanneer de markt er klaar voor is, zullen ook complexe bouwwerken als metrostations, ziekenhuizen en voetbalstadions overgelaten worden aan private toetsing. Het nieuwe systeem heeft als doel de bouwkwaliteit te verbeteren, bouwprocessen te versnellen en de faalkosten te verlagen.
 
Nu nog toetsen gemeenten zelf de bouwplannen en houden zij toezicht tijdens de bouw. De bouwplantoets vóór de bouw, garandeert echter niet dat het bouwwerk na uitvoering ook daadwerkelijk aan de eisen voldoet. Vaak worden plannen gedurende de bouw nog aangepast. Bovendien beperkt het gemeentelijke toezicht zich veelal tot constructieve veiligheid en brandveiligheid, stelt Blok in de Memorie van Toelichting. Daardoor wijken de uiteindelijke bouwkwaliteit en gebouwprestaties vaak af van het bouwplan dat de gemeente vooraf had beoordeeld. Het gaan dan vooral om zaken die voor de particuliere en zakelijke consumenten nauwelijks zijn te controleren, zoals energieprestaties, de deugdelijke werking van installaties, het wegwerken van minder grote bouwtechnische fouten en de afwerking.
 
Op dat punt krijgt de marktsector in de bouw nu de verantwoordelijkheid en daarmee ook de aansprakelijkheid. In het nieuwe stelsel toetsen gemeenten of het bouwwerk voldoet aan ruimtelijke ordening en welstand. Voor de bouwtechnische kwaliteit kijken zij alleen nog of gebruik wordt gemaakt van een goedgekeurd instrument voor kwaliteitsborging dat past bij het type bouwwerk en of het gekozen bouwbedrijf bevoegd is om met dat instrument te werken. Als dat het geval is, kan de gemeente een omgevingsvergunning afgeven.
 
 Bron: binnenlandsbestuur.nl
 

Een greep uit ons leveranciersregister


MIDLAND is een dynamisch en onafhankelijk bouwkundig inspectie- en expertisebureau op het gebied van ...

Tensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...

PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...