inloggen  |  aanmelden

Luchtkwaliteit grote steden brengt economie in gevaar

Gepubliceerd op: 5 Oktober 2011

De vier grote steden kunnen bij ongewijzigd beleid in 2015 niet voldoen aan de wettelijke normen voor de uitstoot van stikstofdioxide (NO2). De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vraagt het Rijk snel wat te doen aan de luchtkwaliteit. Zo niet, dan wordt de economie de dupe.

 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) luidt de noodbel namens de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht in een brief aan staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu. De luchtkwaliteit in Nederland voldoet niet overal aan de wettelijke normen en zeker niet in de Randstad. De samenwerking tussen Rijk, provincies en gemeenten in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) levert niet de gewenste resultaten op.

Knelpunten

De grote steden moeten echter voor 1 januari 2015 voldoen aan de wettelijke normen voor stikstofdioxide (NO2). Volgens de VNG zijn de knelpunten omvangrijker en de opgave veel groter dan aanvankelijk was verwacht. Zonder aanvullende maatregelen, zo schrijft de VNG, zullen zich in 2015, vooral langs drukke verkeersaders in de grote steden, overschrijdingen blijven voordoen. Dat zou weer betekenen dat daar economische activiteiten stil gelegd kunnen worden. De vier grote gemeenten dringen er bij het Rijk om het zo ver niet te laten komen.

Onmogelijk

Volgens de bestuurders is het probleem te groot om het alleen met lokale maatregelen op te lossen. Gemeenten zouden maar ongeveer 20 procent invloed hebben op de luchtkwaliteit, weet verantwoordelijk wethouder Alexandra van Huffelen (D66) van Rotterdam. In de brief geven de vier gemeenten Atsma een aantal maatregelen ter overweging aan. Zo zou het fiscaal beleid meer gericht moeten zijn op het stimuleren van schoner vervoer en moeten schonere aandrijftechnieken worden bevorderd. Met de brief erkennen de vier gemeenten de kritiek van de Rekenkamers van Rijk en gemeenten op de aanpak van de luchtkwaliteit.

 

 Bron: Binnenlands Bestuur


Een greep uit ons leveranciersregister


ABOS b.v. is een gespecialiseerde organisatie, die in de afgelopen jaren zeer veel know-how en expertise...


​Duport Lubricare B.V. is de Nederlandse importeur van PANOLIN smeermiddelen en Cardev oliefiltratie producten ...