inloggen  |  aanmelden

Locaties voor extra fietsenstallingen op stations bekend

Gepubliceerd op: 13 December 2016

Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) heeft bekendgemaakt welke gemeenten groen licht krijgen voor de bouw van fietsenstallingen bij stations. 
 

Twaalf stallingen zullen worden bijgebouwd op de stations van Amsterdam, Ede-Wageningen, Eindhoven, Gouda, Tilburg, Zaandam en Zwolle. Deze stations hebben het meest urgente tekort aan fietsparkeerplekken.

De extra fietsparkeerplekken kunnen in samenwerking met decentrale overheden vóór 2020 worden aangepakt. Hierover ondertekenden het ministerie van Infrastructuur en Milieu, NS, ProRail, VNG, IPO, Vervoerregio’s, Fietsersbond, FMN, ANWB en Rover vandaag een bestuursovereenkomst.
 
De staatssecretaris heeft eind oktober bekendgemaakt dat zij voor de aanleg van stallingen 40 miljoen euro extra vrijmaakt om de meest urgente fietsparkeerproblemen bij stations aan te pakken. Deze toezegging maakt deel uit van de afspraken die in de vandaag getekende bestuursovereenkomst zijn vastgelegd. Het geld komt bovenop het 221 miljoen euro uit het programma Actieplan Fietsparkeren (2011), waarmee er met cofinanciering door decentrale overheden al 100.000 fietsparkeerplekken zijn gerealiseerd en er nog 43.500 bij komen. Met hen is afgesproken dat zij voor de helft bijdragen aan de investeringen in fietsenstallingen, waardoor in totaal 80 miljoen euro extra beschikbaar is gekomen. Zie de kaart onderaan dit bericht.
 
Terugdringing van het tekort aan fietsenstallingen is niet alleen een zaak van bijbouwen. De partners van de bestuursovereenkomst hebben ook afspraken gemaakt over betere benutting van de stallingen, innovatie en besparingsmogelijkheden. Zo dragen NS en ProRail met betrokken decentrale overheden bij aan innovatieve oplossingen, zoals invoering van een systeem waarbij alleen de eerste dag gratis geparkeerd kan worden en het plaatsen van vernieuwde selfservicestallingen op 47 stations. Ook met betere handhaving wordt het probleem van weesfietsen tegengegaan en worden stallingen beter benut.
 
De keuze voor de twaalf nieuwe stallingen is gemaakt op basis van urgentie, of de verbouw- en exploitatieplannen sluitend zijn en of de stallingen vóór 2020 gerealiseerd kunnen worden. Eerder dit jaar is al een beslissing genomen over toewijzing van geld voor de stallingen in Groningen, Delft en Den Haag Centraal. Besluitvorming hierover kon niet langer wachten, omdat de bouw op deze locaties samenhangt met andere bouwactiviteiten bij de stations, of omdat wachten de bouw uiteindelijk duurder zou maken. Inclusief de twaalf nieuwe locaties, zijn dit jaar beslissingen genomen over de aanleg van ruim 60.000 plekken.

Een greep uit ons leveranciersregisterBinnen en buiten Europa hebben wij reeds honderden parken mogen voorzien van kleur...

​Duport Lubricare B.V. is de Nederlandse importeur van PANOLIN smeermiddelen en Cardev oliefiltratie producten ...