inloggen  |  aanmelden

Limburgse gemeenten werken samen in waterketen

Gepubliceerd op: 19 November 2015

Op 19 november ondertekenen alle Limburgse partijen in de waterketen het visiedocument `Waardevol groeien'. De visie geeft richting aan de lange termijnontwikkeling van het waterbeheer in de provincie. Het doel van de samenwerking is om een kwaliteitsverbetering te realiseren, de personele kwetsbaarheid te verminderen en om kostenstijging te beperken.

Sinds 2005 vindt er structurele samenwerking plaats tussen de diverse partijen in de waterketen . Dan gaat het om 33 Limburgse gemeenten, Waterschap Roer en Overmaas, Waterschap Peel en Maasvallei, Waterschapsbedrijf Limburg, Waterleiding Maatschappij Limburg en de Provincie Limburg. Voor deze samenwerking zijn de afgelopen jaren een vijftal regio's gevormd: Parkstad, Maas en Mergelland, Venlo-Venray, Limburgse Peelen en Westelijke Mijnstreek. Om de samenwerking in Limburg verder vorm te geven is nu de gezamenlijke toekomstvisie opgesteld `Waardevol groeien'.
 
In het thema ‘wat ons bindt’ gaat het om het gezamenlijke belang om voldoende gezond en schoon water voor nu en in de toekomst. Beken en vijvers zijn functioneel ingericht en dragen bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. Verder worden inwoners betrokken bij het verwerken van regenwater, het voorkomen van (grond)wateroverlast en het verstandig omgaan met drinkwater. De samenwerking is verder gericht op reductie van de naar verwachting stijgende maatschappelijke kosten.
 
In het thema ‘kennis stroomt’ staat de noodzaak van kennisontwikkeling (innovatie), met name op het gebied van klimaatbestendigheid en doelmatigheid centraal. Door gezamenlijk de investeringsplannen op elkaar af te stemmen en rekening te houden met de stedelijke ontwikkelingen en duurzaamheid worden de goede maatregelen getroffen tegen maatschappelijk acceptabele kosten.
 
In het thema ‘samen vormgeven’ zijn de voordelen van samenwerking omschreven. Dan gaat het bijvoorbeeld om het zorgen voor voldoende specialisten die in staat zijn de complexe taken uit te voeren en het vaker gezamenlijk beheren van het aanwezige watersysteem en afvalwatersysteem. Het maatschappelijk belang staat daarbij centraal, niet de eigen autonomie van de partners.
 
In het thema ‘Groeien, haalbare stappen’ staan de stappen voor samenwerking. De grootste doelmatigheidswinst is te behalen door samenwerking tussen gemeenten onderling en tussen gemeente, de waterschappen en de Waterleiding Maatschappij Limburg.

Een greep uit ons leveranciersregister


MIDLAND is een dynamisch en onafhankelijk bouwkundig inspectie- en expertisebureau op het gebied van ...

Tensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...

​Duport Lubricare B.V. is de Nederlandse importeur van PANOLIN smeermiddelen en Cardev oliefiltratie producten ...