inloggen  |  aanmelden

Lichtmast van gerecycled plastic uit eigen gemeente

Gepubliceerd op: 20 Juni 2013

In het Friese Damwald staat de eerste lichtmast van gerecycled plastic uit eigen huishoudelijk afval. De mast is een geschenk van de Friese afvalverzamelaar Omrin. Het bedrijf wil alle 36 gemeenten die hun huishoudelijk restafval laten nascheiden van een dergelijke klimaatpositieve mast voorzien.

 

De lichtmast – met de naam De Tulp - is gemaakt van 100% gerecycled kunststof uit nagescheiden restafval en is bedacht door advies- en ingenieursbureau Tauw. Het geschenk is deze week officieel onthuld. De gemeente Dantumadiel, waarvan Damwald deel uit maakt, is van plan om meer van deze lichtmasten te plaatsen in de openbare ruimte. Zo kan Dantumadiel het plastic afval binnen de eigen gemeentegrenzen nieuw leven geven. Afvalverzamelaar Omrin is in 2009 begonnen met het nascheiden van kunststof verpakkingen uit huishoudelijk restafval in Friesland. Samen met burgers en gemeenten streeft het bedrijf naar maximaal hergebruik van grondstoffen. Dat heeft erin geresulteerd dat Friesland inmiddels 62% van het huishoudelijk afval recyclet terwijl het landelijk gemiddelde op 50% ligt. In Dantumadiel wordt jaarlijks 22 kilogram plastic afval per aansluiting nagescheiden. Daarvan wordt 75% hergebruikt. De resterende 25% wordt niet verbrand, maar is door nieuwe technieken te verwerken tot nieuwe producten. De klimaatpositieve lichtmast is daar een voorbeeld van.

 

Bron: waldnet.nl


Een greep uit ons leveranciersregister


​Duport Lubricare B.V. is de Nederlandse importeur van PANOLIN smeermiddelen en Cardev oliefiltratie producten ...


Binnen en buiten Europa hebben wij reeds honderden parken mogen voorzien van kleur...