inloggen  |  aanmelden

Leidse Regiogemeenten verzorgen samen rioolbeheer

Gepubliceerd op: 22 September 2014

De gemeenten Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Oegstgeest en Voorschoten hebben de overeenkomst Rekenen in de Afvalwaterketen gesloten. Met deze samenwerking verwachten alle partijen hun drie gezamenlijke doelen - kwaliteit, kennis en kosten - voor afvalwaterbeheer beter te realiseren.

Deze gemeenten zorgen gezamenlijk voor de verwerking van het afvalwater. Zij doen dat door het afvalwater in te zamelen en te transporteren naar de afvalwaterzuivering Leiden Noord of Leiden Zuid West van het hoogheemraadschap van Rijnland. Inzameling, transport en zuivering van afvalwater (en regenwater) worden nu niet langer per partij bekeken, maar in hun samenhang. Dit vergroot de doelmatigheid in de afvalwaterketen.
 
Eerder was het gebruikelijk dat de berekeningen voor het rioolstelsel door elke gemeente afzonderlijk, meestal door een extern bureau, werden uitgevoerd. Daarbij bestond de kans dat onvoldoende rekening werd gehouden met het stelsel als geheel of eventuele regionale invloeden. Voortaan laten gemeenten hun stelselberekeningen gemeenschappelijk uitvoeren in eigen beheer.

Een greep uit ons leveranciersregisterStruyk Verwo Infra is in Nederland marktleider in publieke bestrating. In beton en...

ABOS b.v. is een gespecialiseerde organisatie, die in de afgelopen jaren zeer veel know-how en expertise...