inloggen  |  aanmelden

Leidraad inrichting veilige schoolzones

Gepubliceerd op: 20 Juni 2012

Gemeenten die werk willen maken van de verkeersveiligheid rondom scholen, kunnen daar sinds kort de Leidraad Veilige Schoolzones voor gebruiken. Dit document, opgesteld door Advies- en Ingenieursbureau DHV in opdracht van Stadsregio Amsterdam, geeft praktische tips en oplossingen.

 

Verkeersveiligheid rondom scholen is niet altijd een vanzelfsprekendheid. Daar moet de omgeving bewust op ingericht worden. Om gemeenten daarin handvatten te geven, is er nu de Leidraad Veilige Schoolzones. In het boekje neemt DHV tien schoolzones onder de loep. Wat is er wel en wat is er niet goed, welke stappen kunnen gemeenten nemen om de situatie te verbeteren? Op die vragen geeft het boekje een helder antwoord, steeds aan de hand van praktijkvoorbeelden. Omdat bij de veiligheid van de schoolomgeving meerdere partijen zijn betrokken, namelijk ouders, kinderen, verkeerskundigen, omwonenden, de scholen zelf en de politie, raadt het boekje nadrukkelijk aan om bij het proces al deze betrokkenen mee te nemen. Ook wordt er in gegaan op situaties in verschillende soorten omgevingen, zoals stadswijken en plattelandsgemeenten.

 

Veel Nederlandse gemeenten maken gebruik van het programma Octopus en van het Belgische programma Julie om schoolzones veiliger te maken. Ook is er het Leer in het Verkeer-concept. In het boekje staan de meest voorkomende concepten beschreven zodat scholen daaruit de best passende oplossing kunnen kiezen.

 

Bron: Infrasite


Een greep uit ons leveranciersregisterFides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...

Roelofs is een modern familiebedrijf met een ruim 59-jarige staat van dienst in...