inloggen  |  aanmelden

Kwetsbare wijken hebben nieuwe impuls nodig

Gepubliceerd op: 15 Maart 2017

De afgelopen jaren was er mede door de economische crisis, de ingezakte woningmarkt en gewijzigd overheidsbeleid steeds minder aandacht voor kwetsbare wijken. Kennis- en netwerkorganisatie Platform31 onderzocht hoe het nu met deze wijken gaat. Vanaf 2012 is daarbij een hapering te zien in de ontwikkeling van de leefbaarheid in deze wijken. Een nieuwe impuls van gemeenten, Rijk en andere maatschappelijke partners is nodig om deze wijken uit het slop te trekken.

Met de zogenoemde Leefbaarometer – een instrument dat de leefbaarheid op wijk- en buurtniveau meet – onderzocht Platform31 de leefbaarheid in meer dan 130 wijken die de afgelopen decennia als aandachtswijk of prioriteitswijk zijn gelabeld. Bij een ongeveer een derde van de wijken stagneerde vanaf 2012 de stijgende lijn; bijna veertig procent van de wijken vertoont nu zelfs een daling.
 
Concentraties van kwetsbare groepen
Platform31 deed extra onderzoek in 12 van deze wijken. In de wijken Meerzicht (Zoetermeer), Dolphia (Enschede), Buitenhof (Delft), Schiedam-Oost, Meerwijk (Haarlem), Jol/Galjoen (Lelystad), de Gestelse Buurt (Den Bosch), Jagershoef (Eindhoven), Kerkrade-West en Mariaberg (Maastricht), Selwerd (Groningen) en Angelslo (Emmen) onderzocht Platform31 de oorzaken van de afnemende leefbaarheid. Hieruit kwam naar voren dat in deze wijken concentraties ontstaan van kwetsbare groepen, zoals mensen die in armoede of met schulden leven, vroegtijdige schoolverlaters en mensen uit de maatschappelijke opvang.
 
Meerdere oorzaken achteruitgang
De financiële crisis, de invoering van de nieuwe Woningwet met de budgetkortingen en aanloopproblemen bij de decentralisaties in het sociale domein komen hard aan in kwetsbare wijken. Ook het feit dat woningcorporaties geen starters en middengroepen meer bedienen heeft een negatief effect op deze wijken. Marktpartijen investeren nauwelijks in deze kwetsbare wijken. Daar komt bij dat in veel wijken buurtcentra gesloten zijn en corporaties minder actief zijn op het terrein van leefbaarheid.
 
Nieuwe kansen
Het onderzoek laat zien dat opgaven als schulden, veiligheid, segregatie, duurzaamheid en eenzaamheid continue om aandacht vragen van gemeenten, het Rijk en andere maatschappelijke partners. De aantrekkende economie en de energietransitie bieden deze partijen nieuwe mogelijkheden om de leefbaarheid in de kwetsbare wijken te verbeteren.
 
Het onderzoeksrapport van Platform31 is op deze website te downloaden.
 
Bron: Platform31. Afbeelding: Mitula Woningen

Een greep uit ons leveranciersregister


MIDLAND is een dynamisch en onafhankelijk bouwkundig inspectie- en expertisebureau op het gebied van ...

Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...

De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervaring en innovatie op het gebied van afwateringstechniek...