inloggen  |  aanmelden

Kwaliteit van funderingsherstel en onderzoek

Gepubliceerd op: 26 Augustus 2013

Tot begin jaren 70 van de vorige eeuw zijn er vooral in het westen van Nederland veel gebouwen op een fundering van houten palen gebouwd. De afgelopen decennia zijn veel eigenaars van deze panden geconfronteerd met problemenmet hun fundering. De totale schade dreigt in de tientallen miljarden te lopen.

Om de kennis over deze problematiek te bundelen en toegankelijk te maken isin 2012 met ondersteuning van de overheid het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) opgericht. Het KCAF biedt ondersteuning voor gemeenten, bedrijven en particuliere eigenaars, die met funderingsproblematiek te maken krijgen. Overigens beperkt het KCAF zich niet tot houten paalfunderingen. Ook over problemen van een andere aard, zoals aardbevingen in Groningen, en funderingen op staal hebben de aandacht.

Aanpak van funderingsproblematiek is een specialistisch vakgebied, dat veel ervaring van het gedrag van funderingen vraagt. De risico’s zijn zowel op technisch als op financieel vlak groot. Het gaat dan ook lang niet altijd goed en met name voor de particuliere eigenaar betekent dat een groot financieel en vaak ook sociaal drama. Dat is de reden voor het initiatief om te komen tot certificering van de partijen, die bij de aanpak van funderingsproblematiek zijn betrokken.

In samenwerking met bedrijven uit de branche en certificatie-instelling SKG-IKOB wordt een beoordelingsrichtlijn ontwikkeld, die het gehele traject zal omvatten. Dat begint bij een betrouwbaar en voldoende diepgaand funderingsonderzoek. Vervolgens vraagt het technisch ontwerp van de nieuwe fundering specifieke constructieve kennis. De uiteindelijke uitvoering van het funderingsherstel is het meest ingrijpende onderdeel. De begeleiding van bedrijven en particuliere eigenaars in het woud van wet- en regelgeving en financieringsconstructies ten slotte vraagt een brede expertise.

De beoordelingsrichtlijn (BRL 5025) zal deze vier scopes omvatten: Beoordeling en advies (inclusief funderingsonderzoek), Ontwerp en Engineering, Procesbegeleiding en Uitvoering van funderingsherstel. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van beschikbare documenten, zoals de F3O-richtlijn voor funderingsonderzoek, het SBRCURnet Handboek Funderingsherstel en verschillende NEN-normen.

Het KCAF organiseert op 21 november aanstaande een interessant congres over de aanpak van funderingsproblematiek op de faculteit Civiele Techniek van de TU Delft. Meer informatie en aanmelden op www.kcaf.nl. De deelname is gratis.

De volgende bedrijven ondersteunen de totstandkoming van de beoordelingsrichtlijn: Adviesbureau Funderingsherstel, De Betonhoeve, Bouwberaad, Brefu, Bresser, De Coogh, Van Dijk Maasland, DS Bouw, Duyts Bouwconstructies, De Funderingswinkel, Goorbergh, SKG-IKOB, CJ Smit & Zn, Strackee, Techniek & Methode, De Waalpaal en Van ’t Wout.

Daarnaast leveren de volgende organisaties een inhoudelijke bijdrage: gemeente Amsterdam, AoN, Bbci Frijwijk, COBc, Cunningham Lindsey, Delta Lloyd, Fides Expertise, F3O, Fundament Advocatuur, KCAF, NHG, NVAF, Opstal Funderingsadvies, SBRCURnet, VBO en gemeente Zaanstad.


Een greep uit ons leveranciersregister


Den Ouden Groep is een internationaal en servicegericht familiebedrijf met ca. 200 medewerkers...


De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervaring en innovatie op het gebied van afwateringstechniek...