inloggen  |  aanmelden

Kwaliteit trillingsmetingen geborgd

Gepubliceerd op: 25 Januari 2013

Op 11 december 2012 hebben de eerste vijf bedrijven het certificaat voor het meten van trillingen ontvangen. Directeur Bastiaan Benz van IKOB-BKB reikte de certificaten uit aan Fides Expertise, Hektec, IFCO, Van Monsjou & Partners en Wiertsema & Partners.

De gecertificeerde bureaus werken volgens KOMO-beoordelingsrichtlijn BRL 5023 “Het meten van trillingen”. Deze KOMO® Beoordelingsrichtlijn heeft betrekking op “Het proces van het meten van trillingen” in het kader van het voorkomen van schade aan gebouwen en hinder van personen in gebouwen overeenkomstig de SBR Meet- en beoordelingsrichtlijnen: Trillingen, delen A en B.

Goede trillingsmetingen zijn van groot belang om schade aan gebouwen en hinder voor personen te voorkomen. Het nieuwe Bouwbesluit stelt eisen aan de trillingsterkte bij bouw- en sloopactiviteiten ter voorkoming van trillingshinder. Daarbij wordt verwezen naar de streefwaarden als vermeld in de SBR-richtlijnen. Deze richtlijnen vormen sinds de jaren negentig de standaard in Nederland en worden bij geschillen als norm gehanteerd.

De certificering is gebaseerd op beoordelingsrichtlijn BRL 5023 ‘Het proces van het meten van trillingen’, die is ontwikkeld in samenwerking met de branche en verschillende betrokken partijen, zoals RCE en verzekeraars, en deskundigen van onder andere CRUX en TNO. De BRL is vastgesteld door het College van Deskundigen Bouwtechnische Diensten onder onafhankelijk voorzitterschap en waarin onder andere het Verbond van Verzekeraars en het COB zitting hebben.


BRL 5023 gaat uit van trillingsmetingen volgens de SBR-richtlijnen en borgt dat de certificaathouders betrouwbare meetresultaten levert. Voor opdrachtgevers en toezichthouders is het nu eenvoudiger om goede meetbureaus te selecteren of via bestekken voor te schrijven. IKOB-BKB beoordeelt periodiek het kwaliteitssysteem van de gecertificeerde bedrijven en controleert steekproefsgewijs de uitvoering van de metingen op lokatie.

De meerwaarde van het certificaat voor de opdrachtgever van trillingsmetingen is dat de opdrachtgever meer zekerheid heeft over de betrouwbaarheid van de uitgevoerde trillingsmetingen en de bruikbaarheid van de meetresultaten.

De trillingsmetingen overeenkomstig deze BRL kunnen worden gebruikt om aan te tonen dat wordt voldaan aan artikel 8.5 lid 1 van Bouwbesluit 2012.

BRL 5023 is door de markt goed ontvangen. Inmiddels wordt het meten van trillingen onder certificaat al in bestekken voorgeschreven en hebben zich naast de reeds gecertificeerde bedrijven nog een tiental bedrijven bij IKOB-BKB gemeld.

Als u meer wilt weten over het certificeringtraject van de trillingsmetingen , kunt u contact opnemen  IKOB-BKB of met een van de onderstaande contactpersonen :

  • IKOB-BKB www.ikobbkb.nl
  • Peter ligthart             tel.06-51033342
  • Jeroen van der Eeze   tel.030-6358060

Een greep uit ons leveranciersregister


TBS SOEST bv levert producten voor weg- en waterbouw. Wij produceren afwateringsproducten...

Roelofs is een modern familiebedrijf met een ruim 59-jarige staat van dienst in...

Den Ouden Groep is een internationaal en servicegericht familiebedrijf met ca. 200 medewerkers...