inloggen  |  aanmelden

Kustpact moet kust beschermen

Gepubliceerd op: 26 Oktober 2016

Partijen in de kustprovincies hebben een principe-overeenkomst bereikt over het Kustpact. Onder leiding van minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) zijn er voorlopige afspraken gemaakt over nieuwe recreatieve bebouwing in de kustzone. Het voorlopige Kustpact is naar de partijen gestuurd en wordt op korte termijn door de besturen besproken.

Het gaat om provincies, gemeenten en waterschappen in Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland en Friesland hebben samen met Natuurmonumenten en Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, als ook de drinkwaterbedrijven, ANWB, StrandNederland, NBTC en Staatsbosbeheer. Om te zorgen dat de kust niet volgebouwd wordt, is er een zonering afgesproken. Die zonering, waarover betrokken partijen afspraken gaan maken, geeft duidelijkheid over in welke delen van de kustzone geen nieuwe recreatieve bebouwing is toegestaan en in welke delen wel en onder welke voorwaarden. Dit moet zorgen voor een goede balans tussen bescherming en behoud van de kust en de ontwikkeling van de kustzone.
 
De kustzone bestaat uit de Noordzeekust van de Waddeneilanden, de Hollandse kustboog en de Zuidwestelijke Delta, inclusief de mondingen van de zeearmen. Op land bestaat de kustzone uit het strand, alle duingebieden en een strook landinwaarts waar het ruimtegebruik, de economie en ecologie rechtstreeks onder invloed staan van de zee.
 
Het Kustpact zal de komende periode in de diverse besturen van de betrokken provincies, gemeenten, waterschappen en verschillende organisaties voor natuur en landschap, recreatie, drinkwatervoorzieningen en terreinbeheer besproken worden. Met het Kustpact worden de bestaande bestuurlijke verantwoordelijkheden voor de kustzone onderschreven. Het Kustpact zal niet vooruitlopen op de democratische besluitvorming, in bijvoorbeeld gemeenten, provincie en waterschappen, die nodig is voor de inzet van de zonering. Het overnemen van de zonering in beleid en regelgeving zal plaatsvinden op basis van de daarvoor geldende procedures.

Een greep uit ons leveranciersregister


ABOS b.v. is een gespecialiseerde organisatie, die in de afgelopen jaren zeer veel know-how en expertise...

Den Ouden Groep is een internationaal en servicegericht familiebedrijf met ca. 200 medewerkers...

TBS SOEST bv levert producten voor weg- en waterbouw. Wij produceren afwateringsproducten...