inloggen  |  aanmelden

Klimaatbeleid gemeenten blijft steken in ambities

Gepubliceerd op: 20 December 2017

Het klimaatbeleid bij gemeenten blijft vaak steken in de planfase, dat blijkt uit de Klimaatscan 2017 van AT Osborne. Uit het onderzoek, waar een kwart van alle gemeenten aan meedeed, blijkt dat ten opzichte van twee jaar geleden wel vooruitgang is geboekt in het waarmaken van klimaatbeleidsmaatregelen.

Volgens de Klimaatscan 2017 is het aantal gemeenten dat voor de komende vijf jaar een stijging van het aantal klimaatadaptatie-gerelateerde projecten verwacht meer dan verdubbeld. Toch weten volgens AT Osborne nog te weinig bestuurders en beleidsmakers hun ambities voldoende te vertalen in concrete plannen.
 
Geen draagvlak
De onderzoekers van AT Osborne geven aan dat klimaatbeleid vooralsnog te veel bij de top blijft hangen. Dit komt volgens hen onder meer doordat bestuurders en beleidsmakers betrokkenheid van de werkvloer missen. De aanpak van gemeenten komt vooral van de beleidsmakers hierdoor is het lastig om werknemers te motiveren. Ook komen hierdoor weinig initiatieven van de werkvloer.
 
Bottom-up
Volgens het onderzoeksrapport van de Klimaatscan 2017 zouden gemeenten er daarom beter aan doen om het klimaatbeleid bottom-up te organiseren, mits er wordt geïnvesteerd in betrokkenheid van de werkvloer. Voor veel medewerkers is klimaatadaptie nu nog een vaag begrip. Zij zien nog onvoldoende in wat de urgentie van het onderwerp is voor de gemeente.
 
Groot doet het beter
Een opvallende uitkomst is dat grote gemeenten beter inspelen op de klimaatveranderingen dan de kleinere gemeenten. Dit komt onder meer doordat deze gemeenten meer personeel en financiën beschikbaar hebben om het onderwerp te verdelen onder meerdere werknemers.
 
Uitstel verhoogt kosten
Uitstel van concretisering van het klimaatbeleid is niet zonder risico. Volgens AT Osborne kan het op het laatste moment implementeren van maatregelen tot hoge kosten leiden. Deltares becijferde het schaderisico voor uitblijvende maatregelen bij de overheid op 71 miljard in het jaar 2050. Volgens AT Osborne onderstreept dit de noodzaak voor gemeenten om concreet met klimaatbeleid aan de slag te gaan.
 
Bron: Binnenlands Bestuur.

Een greep uit ons leveranciersregister


PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...


Tensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...