inloggen  |  aanmelden

Kansen voor rookvrije Gemeenten door omgevingswet

Gepubliceerd op: 27 Juni 2018

Ruim 40 gemeenten zetten zich in voor een Rookvrije Generatie en dit aantal groeit snel. Er overlijden jaarlijks 20.000 mensen aan de gevolgen van roken. Ongeveer twee op de drie rokers is begonnen als kind. 

Dat is de reden voor steeds meer gemeenten om mee op weg te gaan naar een rookvrije generatie, een initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds. Zij streven ernaar kinderen rookvrij te laten opgroeien.

Na de gemeenteraadsverkiezingen worden de coalitieakkoorden en collegeprogramma’s bekend gemaakt. Een van de grote uitdagingen voor gemeenten is de Omgevingswet en de gemeentelijke omgevingsplannen. De Omgevingswet geeft nadrukkelijk de ruimte om ook gezondheidsdoelen te betrekken bij de plannen voor ruimtelijke ordening. Een kans voor gemeenten om de rookvrije generatie te verankeren in het beleid. Sommige gemeenten willen de Rookvrije Generatie extra kracht bij zetten door rookvrije ruimtes juridisch vast te leggen. KWF Kankerbestrijding heeft dit op verzoek van een aantal gemeenten uitgezocht welke mogelijkheden er zijn.
 
Het rookvrij maken van speeltuinen, schoolpleinen en sportverenigingen vervult hierin een belangrijke rol. Gemeenten kunnen rookvrij-borden plaatsen om bepaalde zones rookvrij te maken. Sommige gemeenten geven er de voorkeur aan om de rookvrije publieke ruimte ook vast te leggen door middel van het instellen van een rookverbod. Wetgeving, en met name de Omgevingswet die per 2021 in werking treedt, biedt gemeenten hier juridische handvaten voor. Gemeenten hebben diverse instrumenten om de rookvrije openbare ruimtes juridisch te verankeren. Om rookvrije plekken in de openbare ruimte te creëren kunnen gemeenten een verbodsbepaling opnemen in de Algemene Plaatselijke Verordening. De Tabakswet regelt niets over roken in de openbare ruimte en, mede gelet op de rechtspraak, ligt daar ruimte voor gemeenten om een daartoe strekkende verbodsbepaling in de APV op te nemen.
 
Het subsidiebeleid is een andere manier om rookvrije ruimtes te creëren. Een gemeente kan aan de subsidieverlening voor de inrichting van speelplaatsen de voorwaarde verbinden dat een bepaald rookvrij beleid gevoerd wordt. Zo verbond de gemeente Amsterdam aan een subsidie voor het inrichten van nieuwe schoolpleinen de voorwaarde dat de schoolpleinen rookvrij moeten zijn. Wanneer sportverenigingen gebruik maken van gemeentelijke grond of gemeentelijk vastgoed, kan de gemeente voorwaarden stellen aan het gebruik van dat eigendom.

Een greep uit ons leveranciersregister


PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...


Tensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...