inloggen  |  aanmelden

Kamer wil grotere rol overheid bij aanpak asbestsanering

Gepubliceerd op: 29 Maart 2016

De Tweede Kamer vindt dat meer inspanningen moeten worden geleverd om de sanering van asbestdaken voor 2024 te versnellen. Decentrale overheden werken samen met LTO, de asbestsaneringsbranche en het Verbond van Verzekeraars mee aan de aanpak voor de sanering van asbestdaken. Toch wil de Tweede Kamer meer regie vanuit de nationale overheid. 

De Kamer wil dat de regering het samenwerkingsverband `formaliseert' en een duidelijke opdracht meegeeft en daarbij voort te bouwen op de reeds opgedane kennis en ervaring. Ook vraagt de Kamer een duidelijk programma aanpak asbestsanering, waarin onder meer duidelijk wordt gemaakt welke evaluatiemomenten er zijn voor de huidige subsidieregeling, voorlichting en communicatie en waarin de problemen worden benoemd die er bij de asbestsanering nog zijn of nog zijn te verwachten richting 2024.
 
De Tweede Kamer overweegt dat het saneren van alle Nederlandse asbestdaken voor de inwerkingtreding van het asbestdakenverbod in 2024 een forse inspanning vergt van zowel de overheid, de markt en het maatschappelijk middenveld als de eigenaren van asbestdaken en dat daarvoor alle krachten moeten worden gebundeld. De provincies Overijssel en Limburg worden als voorbeeld gesteld, omdat daar al veel ervaring is opgedaan.
 
Ook het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de komende jaren een belangrijke rol voor dit samenwerkingsverband, omdat de opgave en het verloop van de sanering in kaart moeten worden gebracht. En ook omdat de noodzaak tot extra maatregelen, zoals het versoepelen van wet- en regelgeving en het stimuleren van financieringsconstructies, moet worden onderzocht. De Tweede Kamer wil dat het bewustzijn onder eigenaren van asbestdaken groter wordt en verzoekt de regering om het samenwerkingsverband de opdracht te geven om voor het einde van 2016 een landelijk plan van aanpak op te stellen.

Een greep uit ons leveranciersregister


PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...

Struyk Verwo Infra is in Nederland marktleider in publieke bestrating. In beton en...

Roelofs is een modern familiebedrijf met een ruim 59-jarige staat van dienst in...