inloggen  |  aanmelden

Kabinet trekt de Zondagswet in

Gepubliceerd op: 11 Juli 2016

Het kabinet trekt de Zondagswet in. Gemeenten kunnen daarmee zelf bepalen hoe zij omgaan met de openbare rust op zondag. Sportbeoefening en ontspanning op zondag mogen gemeenten met het oog op de zondagsrust echter niet verbieden. Dat zijn de belangrijkste elementen uit het wetsvoorstel waarmee de Zondagswet wordt ingetrokken.

De huidige Zondagswet bevat een aantal algemene verboden, waarbinnen gemeentebesturen op onderdelen eigen keuzes kunnen maken. Zo is het bijvoorbeeld verboden op zondag voor 13.00 uur optochten te houden. Ook is het verboden lawaai te maken in de buurt van een kerk als dat de kerkdienst verstoort. Door de Zondagswet in te trekken gelden deze verboden niet meer landelijk. Het verstoren van religieuze bijeenkomsten blijft strafbaar.
 
Met dit wetsvoorstel geeft de regering uitvoering aan een wens van de Tweede Kamer. De Tweede Kamer wil in grote meerderheid dat de Zondagswet wordt ingetrokken.

Bron: rijksoverheid.nl

Een greep uit ons leveranciersregister


​Duport Lubricare B.V. is de Nederlandse importeur van PANOLIN smeermiddelen en Cardev oliefiltratie producten ...

PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...

Roelofs is een modern familiebedrijf met een ruim 59-jarige staat van dienst in...