inloggen  |  aanmelden

Inspectie SZW zet in op voorkomen bouwongevallen

Gepubliceerd op: 18 April 2012

De Inspectie SZW controleert de komende tijd  intensief op kleinere bouw- verbouwlocaties in binnenstedelijke gebieden. Daarbij kijkt ze vooral naar het veilig gebruik van ladders en rolsteigers.  De Inspectie probeert door strengere controle te stimuleren dat er veiliger gewerkt wordt.

 

Helaas betreuren we jaarlijks gemiddeld vijf doden door een val van een ladder of steiger op plekken waar gebouwd, verbouwd, gerenoveerd of onderhoud gepleegd wordt. Daarnaast zijn er nog eens tientallen mensen die het overleven maar blijvend letsel overhouden. Ongevallen komen vaker voor bij kleine bouwprojecten, zo is gebleken. Vaak is daar geen professioneel materieel in alle soorten en maten voorhanden, zodat er gewerkt wordt met te korte ladders of instabiele rolsteigers. Ook zien we bij deze projecten vaker ongevallen door gemakzucht, slordigheid of gebrek aan voorbereiding. Om die reden richt deze inspectieronde zich dan ook drie weken lang op de kleinere bouwlocaties, met name in binnensteden.

Deze inspecties vinden plaats in het hele land. Bij het aantreffen van onveilige situaties, kunnen de inspecteurs passende maatregelen afdwingen. Daarbij kan het gaan om waarschuwingen, boetes of zelfs het stilleggen van de werkzaamheden

 

Bron: Inspectie SZW

Een greep uit ons leveranciersregister


Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...

​Duport Lubricare B.V. is de Nederlandse importeur van PANOLIN smeermiddelen en Cardev oliefiltratie producten ...