inloggen  |  aanmelden

Infra werken zonder meerwerk

Gepubliceerd op: 16 December 2013

Opdrachtgevers moeten ontzorgd worden qua kwaliteit, tijd en kosten. 

Den Ouden Groep uit Schijndel specialiseert zich in de realisatie van reconstructiewerken, bouw- en woonrijp maken van terreinen, het afkoppelen van hemelwater, herinrichting van openbaar gebied, (water)bodemsaneringswerkzaamheden en cultuurtechnische werken. Naast deze diensten spoort zij als één van de weinige bedrijven in Nederland explosieven op. 
 

In de openbare en onderhandse opdrachten zien wij continue de strijd om projectverplichtingen en het meerwerk. Bestekken zijn regelmatig onvolledig of de opdrachtgever komt gedurende de werkzaamheden tot nieuwe inzichten. Deze zaken zijn natuurlijk heel normaal, echter het leidt wel tot een spanningsveld tussen opdrachtgever en aannemer. Wij hebben dit intern meerdere malen besproken dat daar een andere oplossing voor moet zijn. De opdrachtgever moet immers ontzorgd worden en voor het verlenen van een opdracht weten waar hij aan toe is voor een werk qua kwaliteit, tijd en kosten.
 
Door samen met de opdrachtgever in beginfase het bestek of de opdracht nauwkeurig door te nemen, kunnen wij hen met het nieuwe concept vanaf heden duidelijkheid bieden. Middels het openstellen van de kostenraming en het bespreken van de algemene en risicokosten en het berekenen van een winstpercentage gaan wij voor het uitvoeren van het bestek de discussie aan met de opdrachtgever over de prijsstelling. Als wij beiden akkoord zijn over de prijsstelling dan gaan wij het werk uitvoeren voor een totaalprijs zonder meerkosten. Dit vinden wij de normaalste zaak van de wereld, omdat je voor producten immers ook een vaste prijs betaald in de winkel.

Door transparant te zijn en te overleggen met de opdrachtgever zorg je dat je samen een werk realiseert in plaats dat je samen in een discussie verwikkeld raakt over welke kosten wel en welke kosten niet vergoed dienen te worden, aldus operationeel directeur J. Langenhuijzen van Den Ouden Groep.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J. Langenhuijzen, tel. 0657551010

Een greep uit ons leveranciersregister


Struyk Verwo Infra is in Nederland marktleider in publieke bestrating. In beton en...

PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...

MIDLAND is een dynamisch en onafhankelijk bouwkundig inspectie- en expertisebureau op het gebied van ...