inloggen  |  aanmelden

IJmond gaat restwarmte Tata Steel gebruiken

Gepubliceerd op: 12 Maart 2014

Een aantal partners in de regio IJmond gaat onderzoeken of de restwarmte van Tata Steel gebruikt kan worden. Tata Steel is een grote producent van restwarmte. Veel restwarmte wordt door Tata Steel hergebruikt in het eigen productieproces. Daarna blijft er nog meer dan 2 Petajoule restwarmte over die elders kan worden hergebruikt.
 

Tata Steel, Provincie Noord-Holland, gemeente Velsen, Milieudienst IJmond en energie-exploitanten Alliander en Dalkia een hebben hiertoe een samenwerkingsovereenkomst getekend. Tata Steel heeft verschillende bronnen, die op korte afstand liggen van Heemskerk, Beverwijk en Velsen en kan daarnaast voor de Metropoolregio Amsterdam van belangrijke waarde zijn.
 
Alleen door samenwerking in de regio kan de restwarmte worden benut door potentiele afnemers. Dalkia, exploitant van duurzame energie diensten, onderzoekt de mogelijkheden voor de overbrenging van de restwarmte bij Tata Steel via een regionaal warmtenet naar potentiele afnemers in kantoren, woningen, zorg, onderwijs en industriesector. Het servicepunt Duurzame Energie van de Provincie Noord-Holland brengt de partijen bij elkaar en ontwikkelt een transparante business case. Tata Steel stelt kennis ter beschikking. Alliander brengt de energiebehoefte in kaart. Milieudienst IJmond coördineert het onderzoek.
 
De verkenning naar het gebruik van restwarmte van Tata Steel is de eerste stap naar een warmtenet in de IJmond. In deze verkenning wordt het energieaanbod van het staalbedrijf en de energievraag van bedrijven, woningen en kassen geïnventariseerd. Vervolgens wordt een business case opgesteld. De uitkomsten worden in september 2014 verwacht.
 

Een greep uit ons leveranciersregister


Den Ouden Groep is een internationaal en servicegericht familiebedrijf met ca. 200 medewerkers...

PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...