inloggen  |  aanmelden

Houten krijgt meer openbare oplaadpalen

Gepubliceerd op: 26 September 2017

Afgelopen jaren hebben zich ruim honderd Houtenaren gemeld voor een openbare laadpaal voor elektrische auto’s in hun buurt. Uit onderzoek naar de groei van het elektrisch rijden, blijkt dat in 2020 75 extra openbare laadpalen nodig zijn om aan de vraag naar laadpalen te voldoen. De gemeente wil daarom in de periode van 2018 en 2020 75 extra laadpalen plaatsen.

Om elektrisch rijden te stimuleren heeft het college van burgemeester en wethouders een ontwerpbeleidsplan Openbare Laadinfrastructuur gemaakt. Uitgangspunt in het ontwerpbeleid is om met 75 extra openbare laadpalen een gemeentedekkend laadnetwerk te maken.
 
Strategische locaties
Het college wil een laadnetwerk realiseren dat de gehele gemeente omvat door de laadpalen op strategische locaties te plaatsen. Op deze manier hoopt de gemeente dat met zo min mogelijk laadpalen zoveel mogelijk mensen hun auto kunnen opladen in hun eigen buurt.
 
Plankaart
De 75 voorgestelde locaties zijn geselecteerd op basis van verschillende technische en ruimtelijke eisen. Deze locaties staan op een plankaart. Met een ontwerpverkeersbesluit reserveert de gemeente twee parkeervakken voor het opladen bij de 75 nieuwe laadpalen. Voor nieuwbouwplannen bevat het nieuwe beleid een laadpalennorm.
 
Plaatsing start in 2018
De gemeente Houten voert het nieuwe beleid uit in de periode 2018-2020. In die periode kunnen Houtenaren met een elektrische auto een openbare laadpaal in hun wijk aanvragen. De locaties voor de laadpalen zijn dan al bepaald. Het plaatsen van deze laadpalen kost de aanvrager niks, maar de gemeente waarschuwt dat door de lange uitvoeringsperiode het kan zijn dat op een locatie pas in 2020 een laadpaal verschijnt.
 
Meeweten en meedenken
De gemeente wil de inwoners van Houten goed informeren over en betrekken bij het nieuwe beleid. Daarom kan iedereen van 6 september tot 18 oktober 2017 kennisnemen van alle stukken én hierop reageren. Meer informatie hierover staat op de website van Duurzaam Houten.
 
Bijeenkomst elektrisch rijden
Bovendien organiseert de gemeente op 28 september een bijeenkomst over elektrisch rijden. Hier kan iedereen met vragen over elektrische auto’s, het laadpalenbeleid en de beoogde locaties van de toekomstige openbare oplaadpalen terecht. Tijdens het evenement kan daarnaast iedereen zijn of haar zienswijze indienen.

Een greep uit ons leveranciersregister


​Duport Lubricare B.V. is de Nederlandse importeur van PANOLIN smeermiddelen en Cardev oliefiltratie producten ...

ABOS b.v. is een gespecialiseerde organisatie, die in de afgelopen jaren zeer veel know-how en expertise...

Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...