inloggen  |  aanmelden

Hoogvliet laat haar groene hart zien

Gepubliceerd op: 30 Oktober 2014

Afval loont is een innovatieve inzamelmethode voor gescheiden huishoudelijk afval. Bij Afval loont krijgen inwoners een geldbedrag per kilogram voor huishoudelijk afval dat gescheiden wordt ingeleverd bij de Afval loont filialen. Een medewerker (met afstand tot de arbeidsmarkt) controleert het afval en neemt het geaccepteerde afval in. Bij Afval loont krijgt men geld voor (verpakkings)plastic, oud papier en karton, textiel, kleine elektrische apparaten, metalen en frituurvet. Ook kan men terecht met batterijen, spaarlampen, cartridges en toners (zonder vergoeding).


Een groot deel van het huishoudelijk afval is te hergebruiken als grondstof voor nieuwe producten. Huishoudelijk afval is dus niet waardeloos, maar waardevol! Afval loont wil mensen bewust maken van de waarde van afval. Als mensen zich daarvan bewust worden, dan zetten zij zich actief in voor het scheiden van afval / grondstoffen. Meer afvalscheiding leidt weer tot meer hergebruik. Dat is goed voor het milieu! Niet voor niets is de missie van Afval loont dan ook “samen sparen we de natuur”.

Project Hoogvliet


66.238 kg             69.511 kg            446.881 kg        53.345 kg        13.115 kg        13.413 kg*
* metaal wordt pas sinds 10 februari 2014 ingezameld
 
Afval loont is op 9 september 2013 gestart met de inzameling van gescheiden afval in Hoogvliet. Hierbij worden uitsluitend filiaalmedewerkers ingezet met afstand tot de arbeidsmarkt. Na ca. 13 maanden doen er ruim 2.600 deelnemers (16,5% huishoudens Hoogvliet) mee, zijn ruim 662.000 kilo grondstoffen ingeleverd en is meer dan € 44.000 gespaard door de deelnemers. Kortom, Afval loont in Hoogvliet!
 
Voor meer informatie: www.afvalloont.nl en info@afvalloont.nl

 

Een greep uit ons leveranciersregister


Roelofs is een modern familiebedrijf met een ruim 59-jarige staat van dienst in...

De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervaring en innovatie op het gebied van afwateringstechniek...

Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...