inloggen  |  aanmelden

Hoe ziet een slimme en gezonde stad eruit?

Gepubliceerd op: 13 September 2017

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu presenteert op 20 september een speciale Kennisvragenbundel met informatie over de slimme en gezonde steden van de toekomst. De Kennisvragenbundel wordt aan het publiek getoond tijdens een gratis bijeenkomst over Slimme en Gezonde Stad (SGS) en geeft antwoorden op de vraag hoe de slimme stad van de toekomst eruitziet.

De bundel van het ministerie bevat onderzoeksresultaten over de vragen van enkele koplopersteden (Groningen, Eindhoven, Utrecht en Rotterdam) op het gebied van de slimme en gezonde stad. Deze pilotsteden maakten gebruik van kans die in het SGS-programma werd aangeboden om een kennisvraag te stellen aan het ministerie.
 
Vragen en antwoorden
De onderzoeksvragen van Rotterdam, Eindhoven, Utrecht en Groningen werden voorgelegd aan het wetenschappelijke onderzoeksinstituut TNO. Het wetenschappelijk onderbouwde antwoord op de vragen van Groningen, Rotterdam en Eindhoven is gepubliceerd in de bundel van het Ministerie IenM. Resultaten van het onderzoek naar de vraag van Utrecht worden in de aankomende maanden bekendgemaakt.
 
Instrumenten, en ideeën
Vragen als ‘hoe gaan we winkelen in de toekomst?’, ‘kun je bij herinrichtingsprojecten (het verminderen van rijstroken) in steden rekening houden met ‘verdwijnend verkeer’?’ of ‘welke transities in relatie tot mobiliteit zijn mogelijk om de stad aantrekkelijk, gezond en bereikbaar te houden?’ zijn beantwoord op basis van wetenschappelijke kennis. Daarnaast biedt de bundel ook instrumenten, mogelijkheden en ideeën om de toekomst vorm te geven. Gemeenten kunnen deze kennis gebruiken bij de transitie naar slimme en gezonde steden.
 
Een dag in 2022 voorspellen
Het programma Slimme en Gezonde Stad is erop gericht overheden bewust te maken van de mogelijkheden om steden op een slimme manier gezond te maken. De focus ligt daarbij op maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren en de geluidsoverlast reduceren. Hiervoor werkt het ministerie van IenM met zes pilotsteden samen: Rotterdam, Utrecht, Schiedam, Nijmegen, Eindhoven en Groningen. Met de daaruit voortvloeiende kennis wordt het steeds eenvoudiger om een dag in 2022 te kunnen voorspellen.
 
Bijeenkomst Slimme en Gezonde Stad.
De bijeenkomst Slimme en Gezonde Stad vindt plaats op 20 september 2017 in Theaters Tilburg. Het volledige programma en de mogelijk om u aan te melden, kunt u vinden op de website van Slimme en Gezonde Stad.
 
Bron: Verkeerskunde.

Een greep uit ons leveranciersregister


PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...

TBS SOEST bv levert producten voor weg- en waterbouw. Wij produceren afwateringsproducten...

Tensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...