inloggen  |  aanmelden

Herinrichting Geleenbeekdal Nuth - Schinnen - Beek van start

Gepubliceerd op: 22 Juni 2015

In de gemeenten Schinnen, Nuth en Beek is begonnen met opnieuw inrichten van ca. 3 km Geleenbeek en het omliggende. Deze herinrichting is onderdeel van het project `Ontwikkeling Geleenbeekdal'. Dit omvat de herinrichting van ca. 20 km Geleenbeek en zijbeken van de bron in Benzenrade tot Sittard. 

Het project moet bijdragen aan een natuurlijker landschap met meer ruimte voor de Geleenbeek, grotere waterveiligheid, natuurontwikkeling, landschapsherstel, cultuurhistorie en recreatie. In maart 2015 zijn de voorbereidende werkzaamheden, in de vorm van het rooien van de beplanting, reeds uitgevoerd. Vanaf medio juni 2015 start de uitvoering. De werkzaamheden duren ongeveer 7 maanden.
 
Het gaat hierbij onder andere om:
  • Graafwerkzaamheden voor de nieuwe bedding van de beek en de aanleg van poelen.
  • Herstel van de historische loop van de Geleenbeek en realisatie van een natuurlijker watersysteem. Dit bevat meer buffercapaciteit en een robuuster profiel.
  • Het rooien van bestaande en aanplanten van nieuwe beplanting.
  • Verwijderen van de huidige betonnen beekloop en aanbrengen stapelmuren.
  • Aanleg en herstel van wandel- en fietspaden, o.a. op het oude mijnspoor.
  • Aanbrengen van hekwerken.
  • Plaatsen van informatieborden.
 
De herinrichting van het Geleenbeekdal is een onderdeel van het landschapsproject 'Ontwikkeling Geleenbeekdal'. Op deze manier ontstaat een aaneengesloten groen-blauw lint in Zuid-Limburg dat de natuurgebieden uit de regio's Parkstad en Westelijke Mijnstreek ecologisch, hydrologisch en recreatief met elkaar verbindt.

Een greep uit ons leveranciersregisterABOS b.v. is een gespecialiseerde organisatie, die in de afgelopen jaren zeer veel know-how en expertise...

De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervaring en innovatie op het gebied van afwateringstechniek...