inloggen  |  aanmelden

Hergebruik verpakkingen succesvol in 2010

Gepubliceerd op: 7 Oktober 2011

In 2010 zijn er grote stappen gezet in het hergebruik van verpakkingsmaterialen. Vooral bij kunststof waren de resultaten van het hergebruik verrassend. In 2010 is 48% van de op de markt gebrachte kunststof verpakkingen ingezameld en hergebruikt. In 2009 was dat percentage 38%.

 

Consumenten en bedrijven bieden kunststof verpakkingen steeds vaker gescheiden aan. Maar ook de inspanningen van gemeenten en de recyclingindustrie hebben een behoorlijke bijdrage geleverd aan de verbeterde situatie. Ook voor de andere verpakkingsmaterialen zoals glas, papier en karton, metaal en hout zijn de doelstellingen voor 2010 gehaald. Deze cijfers maakt staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu (I&M) deze week bekend tijdens de afvalconferentie op de Milieuvakbeurs 2011.

Staatssecretaris Atsma is zeer te spreken over de resultaten: “Met deze recycle-cijfers blijft ons land voorop lopen in de wereld. We recyclen twee keer zoveel als het gemiddelde EU-land. We doen het dus goed, maar het is mijn ambitie om in 2015 83% van ons afval te recyclen. Dit is nu nog 80%. De toenemende inspanningen van de Nederlandse burger, gemeenten, bedrijven en overheid om afval te hergebruiken moeten het mogelijk maken dit streven te realiseren. Alleen met een gezamenlijke aanpak kunnen we onze aarde sparen.”

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ziet in de cijfers een bevestiging dat samenwerking tussen rijk, gemeenten en bedrijfsleven zijn vruchten afwerpt. Kees Jan de Vet, directielid: “Het maakt de burger niet uit wie verantwoordelijk is voor welke afvalstroom, als hij zijn afval maar op een eenvoudige manier kan aanbieden. Gemeenten willen daarom graag doorgaan met de inzameling van kunststof en we hopen dan ook dat we op korte termijn afspraken kunnen maken met het rijk en het bedrijfsleven over hoe we dit ook in de toekomst kunnen blijven doen.”

 

Bron: Nedvang


Een greep uit ons leveranciersregister


Binnen en buiten Europa hebben wij reeds honderden parken mogen voorzien van kleur...


ABOS b.v. is een gespecialiseerde organisatie, die in de afgelopen jaren zeer veel know-how en expertise...