inloggen  |  aanmelden

Heerlen gaat openbare ruimte en kunst integreren

Gepubliceerd op: 8 Januari 2014

De gemeente Heerlen wil de integratie en afstemming van kunst in de openbare ruimte en ruimtelijke ontwikkelingen beter op elkaar afstemmen. B&W heeft daarom ingestemd met het nieuwe beleidskader Kunst in de openbare ruimte 2014-2018 en legt de nota nu ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.
 

De gemeente wil dat kunst in de openbare ruimte past binnen het cultuurbeleid van de gemeente, maar ook dat deze aansluit op het ruimtelijk beleid van de gemeente. Kunstwerken zijn volgens de gemeente medebepalend voor een aantrekkelijk stadsbeeld en de uitstraling van Heerlen. De gemeente wil verder sturen op een evenwichtige verdeling van kunstwerken in het centrum en de stadsdelen.
 
In de komende jaren wordt bij nieuwe aanschaffen de focus gelegd op een collectie van muurschilderingen en andere straatkunst, waarmee de Heerlen zich als `urban city' van omringende steden kan onderscheiden. Een ander belangrijk aandachtspunt in de Culturele Agenda van de gemeente Heerlen is talentontwikkeling. Zo zal bijvoorbeeld de zogenaamde ‘kweekvijver’ bij de rotonde tussen St. Franciscusweg en St. Antoniusweg worden gebruikt om jong talent te stimuleren en om jonge kunstenaars de kans te geven een tijdelijk kunstwerk te realiseren.
 

Een greep uit ons leveranciersregister


Struyk Verwo Infra is in Nederland marktleider in publieke bestrating. In beton en...