inloggen  |  aanmelden

Hardenberg wekt energie op uit trillend wegdek

Gepubliceerd op: 6 December 2011

Op de provinciale weg N34 bij Hardenberg is een proefproject met trillingsenergie van start gegaan. Onder het wegdek is piëzo-elektrisch materiaal aangebracht dat trillingen omzet in energie. Het proefproject is bedoeld om de haalbaarheid van piëzotechniek voor de wegenbouw te onderzoeken.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door advies- en ingenieursbureau Tauw en Universiteit Twente in samenwerking met de provincie Overijssel. Het piëzo-materiaal is aangelegd in het wegdek van de N34 in landelijk gebied waar men 100 kilometer mag rijden. Om betrouwbare uitspraken over de energieopwekking te kunnen doen, zal het proefproject minstens drie maanden duren. Gedurende die tijd onderzoekt men welke factoren in welke mate invloed hebben op de energieopwekking (elektriciteit). Daarbij wordt onder andere gekeken naar de verkeersintensiteit, de weersomstandigheden en de temperatuurverschillen van het asfalt. ??

Het is de bedoeling om de opgewekte energie lokaal te gebruiken voor bijvoorbeeld LED-verlichting of het detecteren van verkeer waardoor verkeerslichten op groen springen. De proef moet uitwijzen welke toepassingen haalbaar zijn.??

Bron: Duurzaamnieuws.nl


Een greep uit ons leveranciersregister
PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...