inloggen  |  aanmelden

Haarlem stimuleert bodemenergie met WKO Tool

Gepubliceerd op: 29 November 2012

Om de toepassing van bodemenergie te stimuleren bij inwoners en bedrijven, maakt de gemeente Haarlem gebruik van de WKO Tool. Deze tool, ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Milieu, geeft inzicht in de lokale kansen en de terugverdientijden van bodemenergiesystemen.

 

Bodemenergie is een bewezen duurzame techniek voor het energiezuinig koelen en verwarmen van gebouwen, waarmee besparingen van 30 tot 80% op de energierekening zijn te realiseren. Het ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft veel vertrouwen in deze toepassing en wil het gebruik ervan stimuleren. Gemeenten kunnen gebruik maken van de hiertoe ontwikkelde webapplicatie – de WKO Tool – om inzicht te geven in de kansen voor toepassing op specifieke locaties. De tool berekent de kansen voor zowel open als gesloten bodemenergiesystemen. Haarlem is de eerste gemeente die de mogelijkheden van bodemenergie zo uitgebreid in kaart brengt met de WKO Tool. De tool geeft informatie over locaties van houten funderingen, terreinen met archeologische waarde en geplande bouwontwikkelingen, ofwel belemmeringen voor het toepassen van bodemenergie. Ook zijn met deze tool de terugverdientijden van de investeringen te berekenen en de technische en juridische haalbaarheid te bepalen. De tool is te vinden vinden op www.wkotool.nl/?omgeving=haarlem.

 

Haarlem heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Op het duurzame platform www.degroenemug.nl krijgen Haarlemse bedrijven en inwoners hulp en tips om energie en geld te besparen. Dat heeft al tot veel nieuwe initiatieven geleid. 


Een greep uit ons leveranciersregister


MIDLAND is een dynamisch en onafhankelijk bouwkundig inspectie- en expertisebureau op het gebied van ...

Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...

Roelofs is een modern familiebedrijf met een ruim 59-jarige staat van dienst in...