inloggen  |  aanmelden

Groningen werkt aan integraal verkeer- en vervoersplan

Gepubliceerd op: 31 Januari 2013

De gemeente Groningen werkt aan een nieuw verkeer- en vervoersplan. De gemeente doet dat samen met andere overheden in de regio en de grote werkgeversorganisaties. Zo moet een integraal plan ontstaan dat een breed gedragen oplossing biedt voor de bereikbaarheid van de regio Groningen-Assen.

 

Omdat het integrale plan nog wel even op zich laat wachten – de besprekingen met de regiopartners zijn pas net gestart - geldt tot 2016 het meerjarenprogramma verkeer en vervoer. Projecten die zeker zullen voorkomen in beide plannen zijn bijvoorbeeld de aanpak van Ring Zuid, spoorse projecten rond de knoop Groningen, projecten die de doorstroming verbeteren en uitbreiding van de stallingscapaciteit voor fietsen bij het hoofdstation. Ook wijkgebonden projecten, het toegankelijk maken van bushaltes en verkeerseducatie en kleine verkeersmaatregelen komen in het plan voor.


Een deel van de projecten is nodig om de stedelijke regio ook tijdens de verbouwing van de zuidelijke ringweg bereikbaar te houden. Om die qua planning en doelmatigheid op elkaar af te stemmen, is de samenwerkingsorganisatie Groningen Bereikbaar opgericht. Dit is een samenwerking tussen gemeente Groningen, provincie Groningen, Rijkswaterstaat, ProRail en VNO-NCW Noord.

Een greep uit ons leveranciersregisterPAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...

ABOS b.v. is een gespecialiseerde organisatie, die in de afgelopen jaren zeer veel know-how en expertise...