inloggen  |  aanmelden

Groningen stimuleert zonneparken in stad

Gepubliceerd op: 21 Oktober 2015

De gemeente Groningen wil het opzetten van zonneparken in en rond de stad stimuleren. Door het aanpassen van de legesverordening worden de ontwikkelkosten lager en kunnen initiatieven eerder van de grond komen. De gemeente wil op deze manier de opwekking van duurzame energie stimuleren en de ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn versnellen. 

Voor het plaatsen van zonnepanelen op daken hoeft geen leges betaald te worden, maar voor het plaatsen van een groot aantal panelen in een zonneweide moet dat wel. Het college vindt dat niet logisch en stelt dan ook voor de legesverordening op dit punt aan te passen. Dit betekent in de praktijk dat de kosten voor de ontwikkelende partij - zoals lokale energiecoöperaties - flink omlaag gaan waardoor initiatieven eerder van de grond kunnen komen. Het college geeft met dit voorstel invulling aan de motie `Meer flexibiliteit bij leges zonneweiden' van de gemeenteraad van 27 mei 2015.
 
In de gemeente Groningen zijn al drie grote zonneparken in ontwikkeling. Op deze zonneparken komen mogelijk in totaal een kleine 150.000 zonnepanelen die gezamenlijk 27 megawatt stroom kunnen leveren. Hiermee kunnen 7.000 huishoudens van groene stroom worden voorzien. Bewoners van de stad zullen in een aantal gevallen kunnen participeren in toekomstige zonneparken. Dit is interessant voor mensen die wel willen profiteren van duurzaam opgewekte energie, maar die niet de mogelijkheid hebben om zelf thuis zonnepanelen te plaatsen. Als de raad akkoord is, gaat de wijziging op de legesverordening per 1 januari 2016 in.

Een greep uit ons leveranciersregisterABOS b.v. is een gespecialiseerde organisatie, die in de afgelopen jaren zeer veel know-how en expertise...

PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...