inloggen  |  aanmelden

Groningen legt wegennet voor dieren aan

Gepubliceerd op: 12 September 2012

De gemeente Groningen heeft veertien zogenaamde ontsnipperingsmaatregelen geplaatst. Hiermee is het eerste deel van een project afgerond waarmee zoveel mogelijk barrières voor de natuur in de stad worden weggenomen. De maatregelen zijn uitgevoerd op verschillende plaatsen in de stad waar dieren wegen, kanalen en spoorlijnen moeten oversteken. Aan de uitvoering ervan werkten ook andere beheerders van infrastructuur mee, zoals de Provincie, Rijkswaterstaat en Prorail.

 

Faunatunnels, uitklimplaatsen en wildviaducten werden tot nu toe vooral toegepast langs de rijkswegen. In de stad Groningen zijn ze voor het eerst ook op grote schaal binnen de bebouwde kom gebruikt. Voor 80 procent van de barrières in de stad is een oplossing gevonden, waarmee Groningen de eerste `ontsnipperde' stad in Europa is.

 

Van 2002 tot 2007 werden op 22 locaties ontsnipperingsmaatregelen getroffen. Omdat uit onderzoek bleek dat deze voorzieningen vlot na aanleg ervan intensief werden gebruikt door kleine zoogdieren en amfibieën is vanaf 2008 gewerkt aan de uitvoering van een integraal ontsnipperingsproject. De totale kosten van het gehele project worden geschat op 2,2 miljoen euro. Met de afronding van het eerste deel van de maatregelen heeft de gemeente bijna een half miljoen euro geïnvesteerd.


Een greep uit ons leveranciersregister


Roelofs is een modern familiebedrijf met een ruim 59-jarige staat van dienst in...


Tensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...